Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul IMM FACTOR și schema de ajutor de stat asociată programului, lansate spre consultare publică!

Vineri, 14 august 2020, Ministerul Finanțelor Publice a lansat spre consultare publică un proiect de  OUG privind Programul IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor asociată programului.

Programul IMM FACTOR are ca obiectiv sprijinirea accesului la finanțare al întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate pentru finanțarea creditului comercial.

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip factoring cu regres acordate de finanțator, pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanțare cu caracter revolving, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea finanțării de tip factoring acordată de finanțator beneficiarului eligibil,  exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finantării garantate cu posibilitatea prelungirii finanțării de maximum 3 ori,  pe perioade de până la 12 luni.

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepția vinului și berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar, iar valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei.

Costurile aferente finanțărilor de tip factoring, care pot fi acoperite prin grant în procent de 50% din bugetul Ministerului Finantelor Publice sunt: dobânda aferentă sumelor avansate și comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare și administrare creanțe.

Suplimentarea plafoanelor de garantare se poate realiza, după consumarea a cel puțin 80% din plafonul alocat inițial beneficiarului, la solicitarea finanțatorului și după obținerea acordului FNGCIMM, fără depășirea limitei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar.

Totodată, prin proiectul de OUG se instituie o schemă de ajutor de stat asociată programului.

Obiectivul scheme de ajutor de stat îl reprezintă sprijinirea accesului la finanțare al intreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate întreprinderilor mici şi mijlocii pentru finanțarea creditului comercial.

Ajutor de stat sub formă de garanţii pentru finanțări de tip factoring

În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă garanţii de maximum 50% din valoarea finanţării de tip factoring.

Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/beneficiar, iar valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei.

Ajutor de stat sub formă de grant

IMM-urile care au contractat finanțările garantate conform art. 1 alin. (4), beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente finantarilor garantate și a comisionului de factoring, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere

Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii se aplică următoarele condiţii:

  1. ajutorul nu depăşeşte 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
  2. cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă;
  3. ajutorul acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menţionate la articolul 1 alineatul (1) literele (a) - (k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii;
  4. în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 43 milioane lei, echivalent în lei al sumei de aproximativ 8,89 milioane euro.

Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 500 de beneficiari.

Descarcă proiectul de OUG

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, se primesc, pe adresa publicinfo@mfinante.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestora (n.r 14 august).

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFP

Documente
IMM FACTOR.rar
Vizualizări: 1379