Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: Ghidul privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură rutieră

AM POIM și Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au publicat astăzi, 17 august 2020, ghidul privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură rutieră, elaborat pentru aplicarea prevederilor OUG 101/2020 și OUG 88/2020.

Scopul documentului este de a facilita înțelegerea unitară a procesului de implementare a proiectelor de infrastructură de transport în baza OUG nr. 101/2020 și OUG nr. 88/2020 și de a familiariza potențialii beneficiari a proiectelor cu cerințele, regulile și recomandările de bază pentru implementarea proiectului.

Solicitanții pentru acțiunile finanțabile în cadrul POIM pentru sectorul rutier, în cadrul OS 1.1, 2.1 și 2.2 sunt:

 • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european și național (CNAIR);
 • Autorități publice locale (UAT/ADI);
 • Parteneriate încheiate conform OUG 88/2020 și OUG 101/2020.

Ghidul prevede acțiunile finanțabile prin POIM și corespondența cu cele două OUG, astfel că operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul obiectivelor specifice se vor structura pe următoarele activități orientative:

Pentru OUG 88/2020

 • Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2021-2027 prevăzut în Master Planul General de Transport/Planul investițional:
  • Elaborarea aplicației de finanțare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Studiu de evaluare adecvată etc);
  • Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare.

Pentru OUG 101/2020

 • Modernizarea infrastructurii de transport rutier (existente) amplasate pe rețeaua TEN-T centrală/globală (CORE/COMPREHENSIVE), prevăzută în în Master Planul General de Transport/Planul investițional:
  • Construirea (de secțiuni de infrastructură nouă) pe rețeaua rutieră TEN-T centrală/globală CORE/COMPREHENSIVE (conform standardului definit prin MPGT/PI: autostrăzi/drumuri expres/drumuri naționale);
  • Construcția de variante de ocolire aferente rețelei rutiere TEN-T centrală/globală CORE/COMPREHENSIVE (conform standardului MPGT/PI pentru tronsonul aferent la nivel de autostradă/drum expres/drum național).

Prin program sau ghid se propun valori maxime ale proiectelor, iar dacă valoarea consturilor totale eligibile depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM.

Rata de cofinanțare a proiectelor de construcție/modernizare a rețelei rutiere în cadrul OS 1.1, 2.1 și 2.2 este de: 85% Fondul de Coeziune/FEDR, 15% bugetul statului.

Descarcă ghidul

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 159