Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Cum se implementează Kurzarbeit și alte măsuri de sprijin pentru salariați și profesioniști

Material elaborat de Viboal-Findex, partener fonduri-structurale.ro

În data de 10 August 2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 132, prin care au fost aprobate o serie de măsuri economice care să sprijine contribuabilii și salariații, în contextul provocărilor economice cauzate de epidemia de Coronavirus. Acestea nu sunt aplicabile companiilor care se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate.

Astfel, măsurile introduse prin OUG sunt:

 1. Posibilitatea reducerii programului de lucru al salariaților și subvenționarea timpului nelucrat din partea statului (Kurzarbeit);
 2. Măsuri pentru profesioniști și persoane care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
 3. Măsuri pentru zilieri;
 4. Măsuri pentru salariații care au încheiate contracte de muncă cu perioadă determinată;
 5. Sprijin financiar pentru salariații care au lucrat în regim de telemuncă pe durata stării de urgență.          

Kurzarbeit

Prin intermediul acestei măsuri, în cazuri de reducere temporară a activității întreprinderii, angajatorii (persoane juridice, PFA-uri, II, IF, ONG-uri) pot reduce durata timpului de muncă al salariaților cu cel mult 50% (spre exemplu, pentru un angajat cu normă întreagă, se poate reduce programul de lucru de la 8 la 4 ore). Facem mențiunea că introducerea acestei posibilități vine în contextul în care reglementările actuale ale Codului Muncii permit numai câteva masuri cu efect limitat în caz de reducere a activității, dintre care enumerăm șomajul tehnic (art. 52, alin. 1, lit. c), care presupune însă plata a 75% din salariul angajatului, în contextul în care acesta nu mai lucrează, respectiv reducerea timpului de lucru de la 5 la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului (art. 52, alin. 3).

Atenție! Măsura este aplicabilă doar în contextul în care reducerea activității este datorată instituirii stării de urgență/alertă/asediu. La momentul transmiterii acestui material, starea de alertă mai este în vigoare până la 16 August 2020 (HG 553/2020) și există discuții privind prelungirea ei.

Pentru a putea aplica măsura, este nevoie ca:

 • Reducerea programului de lucru să fie aplicată la un număr de cel puțin 10% dintre salariați;
 • Reducerea activității să aibă la bază o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior (e.g. pentru a aplica măsura reducerii în luna august 2020, trebuie ca CA din Iulie 2020 să fie cu cel puțin 10% mai mică decât CA din Iulie 2019 SAU CA din Iunie 2020 să fie cu cel puțin 10% mai mică decât CA din Iunie 2019).
 • Referitor la pct. 2, în cazul ONG-urilor sau a PFA, II, IF, comparația se va face luând în considerare veniturile realizate. În opinia Viboal- Findex, această formulare prezintă o lipsă de claritate, întrucât nu se menționează mai exact dacă este vorba de venituri facturate sau încasate (acest aspect este relevant, având în vedere modul diferit de impozitare al PFA-urilor, spre exemplu).

Pe durata reducerii timpului de lucru, salariații afectați vor primi o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul prevăzut în CIM și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate, pe lângă salariul cuvenit pentru timpul efectiv lucrat. Spre exemplu, în cazul reducerii timpului de lucru de la 8 ore la 4 ore, atunci salariul încasat de către salariat ar fi: 50% * salariu brut din CIM (pentru timpul efectiv prestat) + 50% * salariul brut din CIM * 75% = 87,5% * salariul brut din CIM.

Angajatorul va suporta valoarea salariului și a indemnizației din fondurile proprii, urmând ca apoi să poată solicita de la stat decontarea indemnizației. Impozitarea indemnizației se face identic cu cea a unui venit salarial și se va calcula inclusiv contribuția asigurătorie pentru muncă.

OBS! Pentru a fi eligibil pentru decontarea sumei, contribuabilul va trebui să aibă declarația 112 depusă și obligațiile aferente perioadei pentru care solicită decontarea să fie achitate. Viboal FindEx a abordat acest subiect și în alertele fiscale întocmite pentru subvenția de 41,5%, care se poate solicita începând cu 01.06.2020. Opinia Viboal FindEx a fost că este necesar ca toate obligațiile fiscale din contul unic (impozit pe venit salarii, CAS, CASS, Impozit pe profit/venit micro, impozit pe nerezidenți) să fie stinse, având în vederea stingerea acestora în funcție de vechimea lor în fișa pe plătitor.

În cazul în care statul nu va deconta suma de la buget, angajatorul nu o va putea recupera de la salariat.

Alte observații privind aplicarea măsurii:

 • Reducerea timpului de lucru trebuie să se facă pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive,
 • Măsura se va putea lua numai cu consultarea și informarea în prealabil a salariaților/sindicatului. Comunicarea se va face cu cel puțin 5 zile anterior intrării în vigoare, iar modificarea timpului de lucru se va opera în Revisal,
 • Nu se vor putea face angajări de personal pe posturi similare cu cele unde a fost redusă activitatea, nici subcontractarea de servicii presupunând activități efectuate de salariații care au avut timpul de lucru redus. Nu vor putea fi inițiate concedieri colective,
 • Salariatul nu va putea efectua muncă suplimentară,
 • Nu vor putea fi operate alte reduceri suplimentare a timpului de lucru, mai exact reducerea săptămânii de lucru de la 5 zile la 4 zile, existentă în Codul Muncii,
 • Nu vor putea fi acordate bonusuri și adaosuri salariale structurii de management, pe perioada aplicării măsurii.

Măsuri pentru profesioniști și persoane care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, împreună cu persoanele care au încheiate convenții de muncă în baza Legii 1/2005 vor putea obține, în cazul reducerii temporare a activității ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă/asediu, o indemnizație în valoare de 41,5% din salariul mediu brut (41,5% * 5.429 = 2.253 lei). Pentru indemnizațiile încasate se vor datora impozit pe venit și CAS/CASS, care se vor declara prin declarația unică sau prin declarația 112 (în cazul persoanelor care au încheiate convenții în baza Legii 1/2005).

Prin profesioniști înțelegem: PFA-uri, II, IF, profesii liberale (incl. avocați), persoane care obțin venituri din drepturi de autor.

OBS! Pentru anul 2020 vor putea beneficia de această indemnizație acei profesioniști/persoane cu convenții încheiate în baza Legii 1/2005 care au beneficiat de indemnizația introdusă prin OUG 30/2020 (indemnizația de șomaj tehnic, în cuantum de 75% * salariul mediu brut).

Măsuri pentru zilieri

Pentru zilierii a căror activitate este întreruptă/restrânsă din cauza pandemiei de SARS COV-2, se va acorda de la bugetul de stat o indemnizație reprezentând contravaloarea a 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă, pe o perioadă de trei luni (la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 Decembrie 2020). Suma va fi achitată de către beneficiarul lucrărilor și se va recupera de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile județene, în baza unor cereri. Indemnizațiile se vor impozita ca impozit pe venit și CAS.

Măsuri pentru salariați care au încheiate contracte de muncă cu perioadă determinată

Pentru salariații care încheie contracte de muncă cu normă întreagă pe o perioadă determinată de până la trei luni, statul va deconta contravaloarea a 41,5% din salariul aferent timpului efectiv lucrat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut la nivel național (41,5% * 5.429 = 2.253 lei). Perioada de aplicabilitate este de 3 luni, la alegerea angajatorului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. Salariul va fi plătit integral de către angajator și se va recupera de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile județene, în baza unor cereri. Decontarea se va face după îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată aferente salariilor perioadei pentru care se solicită decontarea.

Sprijin financiar pentru salariații care au lucrat în regim de telemuncă pe durata stării de urgență

Pentru salariații care au lucrat cel puțin 15 zile lucrătoare în regim de telemuncă, companiile vor putea solicita, o singură dată, un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei/telesalariat. Solicitările se soluționează în limita bugetului alocat de ANOFM, în ordinea depunerii, acestea putând fi subscrise cel târziu până la 31 Decembrie 2020. Categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, iar solicitantul va trebui să facă dovada achiziției bunurilor pentru care a primit sprijinul financiar.

OBS! Pentru a fi considerată validă, telemunca trebuie să fie menționată ca atare în contractul individual de muncă (fie la încheierea contractului, fie prin modificare subsecventă a contractului). Prin excepție, pe perioada stării de urgență, a existat posibilitatea ca angajatorii să decidă prin act unilateral introducerea regimului de telemuncă (art. 33 din Decretul 195/2020).

În încheiere, această OUG va fi urmată de o serie de hotărâri de guvern, pentru aprobarea procedurilor de punere în aplicare a măsurilor.

Material elaborat de Viboal-Findex, partener fonduri-structurale.ro

Viboal FindEx reunește o echipa de consultanți fiscali, experți contabili, auditori financiari și evaluatori – profesioniști în fiscalitate, prețuri de transfer și litigii fiscale.

Mail: office@viboal-findex.ro

Vizualizări: 1115