Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Hotărâre de Guvern privind acordarea ajutorului de minimis apicultorilor afectați de fenomenele hidrometeorologice, în consultare publică!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat ieri, 12 august, în consultare publică, o Hotărâre de Guvern privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol”.

Schema se adresează întreprinderilor/ întreprinderilor unice, respectiv:

  • apicultorilor, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
  • apicultorilor, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016;
  • apicultorilor, persoane juridice, precum şi oricărei forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, întreprinderile/întreprinderile unice prevăzute la art.5 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  • să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
  • să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 49.948.500 lei și se asigură din bugetul de stat.

Descarcă Hotărârea

Propunerile și sugestiile pot fi trimise în termen de 10 zile de la data publicării (n.r. 12 august) la adresele de e-mail: voicu.tanase@madr.ro sau dan.sandu@madr.ro .

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MADR

Vizualizări: 145