Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: Finanțări pentru sprijinirea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată

Săptămâna trecută, AM POIM a publicat Ordinul nr. 859/ 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată – componenta distribuție.

Schema are ca scop sprijinirea investițiilor în rețele de transport și distribuție a energiei termice, în scopul asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, la nivel urban.

Comparativ cu apelul deschis în prezent până la 31.12.2020, POIM 7.1 - Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate - proiecte noi, schema de ajutor de stat publicată săptămâna trecută vizează, pe lângă proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate (Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani) pentru continuarea investițiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, o nouă acțiune de aplicare, și anume:

  • Proiecte de termoficare integrate ale altor autorități locale (altele decât cele 7 orașe preidentificate la nivelul POIM) care sunt propuse şi selectate spre finanţare în condiţii similare celor utilizate pentru proiectele prioritare, în vederea creșterii confortului termic al consumatorilor simultan cu scăderea costurilor aferente producerii și consumului de energie și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.

În cadrul schemei nu se acordă ajutoare pentru proiecte localizate în regiunea București-Ilfov.

Bugetul total estimat alocat al schemei este de 150.000.000 euro, iar ajutorul maxim care se poate acorda unui beneficiar nu poate depăși 20.000.000 euro pe întreprindere, pentru un proiect de investiții.

Solicitanți eligibili:

  • Unități administrativ-teritoriale care propun investiții în distribuția energiei termice de la nivelul sistemelor centralizate de termoficare, în vederea creșterii confortului termic al consumatorilor, simultan cu scăderea costurilor aferente producerii și consumului de energie și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.

Acțiuni eligibile:

  • Modernizarea/extinderea rețelelor termice primare şi secundare, inclusiv a punctelor termice din sistemele de alimentare cu energie termică prin implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerințele actuale privind pierderile de căldură și de fluid și care să conducă la reducerea emisiilor de CO2; extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice va fi finanțabilă doar în contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată integral, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
  • Achiziționarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic;
  • Implementarea de Sisteme de Management Energetic (măsurare, control şi automatizare a SACET).

Schema intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial şi se aplică până la data de 31.12.2020

Schema poate fi consultată aici.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 116