Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul „Casa Eficientă Energetic” pentru instituții publice (școli și grădinițe), în consultare publică! Finanțări de până la 3 milioane lei

Joi, 6 august 2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat spre consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ.

Scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin scăderea consumului anual de energie primară.

Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu, inclusiv subdiviziunile municipiului București.

Finanțarea totală aferentă unei cereri de finanțare, care poate cuprinde unul sau mai multe proiecte, poate fi de maximum 1.500.000 lei, iar aceasta se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile ale unui proiect şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.

Acțiunile sprijinite în cadrul programului vizează:

Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort interior) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază:

 1. Lucrările de construcții și instalații pot cuprinde:
  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
  • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu
  • Lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior:
  • Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri:
  • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului:
 2. Dotările (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale) pot cuprinde:
  • Se cuprinde achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv montajul utilajelor tehnologice şi a utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora.
  • Se includ achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic.
  • Se cuprind procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe și/sau a obiectelor de inventar, sunt necesare implementării proiectului

Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare (care nu conduc la creșterea eficienței energetice) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază:

 1. Construcțiile, instalațiile și dotările (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale) aferente măsurilor conexe pot cuprinde:
  • repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
  • demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora, dacă este cazul, după efectuarea lucrărilor de intervenție;
  • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
  • repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;

În cadrul unei sesiuni de finanțare un solicitant poate depune cererea de finanțare, după cum urmează:

 • UAT cu o populație de până la 5.000 locuitori – o singură cerere de finanțare, până la 1,5 milioane lei finanțare;
 • UAT cu o populație de peste 5.001 locuitori – maximum două cereri de finanțare, astfel că pot obține până la 3 milioane de lei finanțare, potrivit MMAP.

Descarcă proiectul

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării (n.r 6 august), la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administraţia Fondului pentru Mediu. Persoană de contact: Adrian Ștefănescu, adrian.stefanescu@afm.ro.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MMAP

Vizualizări: 538