Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: Peste 37 de milioane de lei pentru proiecte ce vizează îmbunătățirea infrastructurii educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane în Dâmbovița, Prahova și Argeș

La sfârșitul lunii iulie, au fost semnate patru contracte de finanțare pentru proiecte ce vizează îmbunătățirea infrastructurii educaționale, sociale, precum și a spațiilor publice urbane. Astfel, următoarele aplicații propun investiții de peste 37 de milioane de lei, finanțate din Programul Operațional Regional 2014-2020:

  • „Construirea și dotarea Grădiniței Prichindel din orașul Pucioasa și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zonă”
  • „Modernizarea infrastructurii educaționale în comuna Drăgănești, județul Prahova”,
  • „Complex de servicii sociale, comuna Rucăr, județul Argeș”
  • „Restructurarea/închiderea centrului de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii”

La nivelul stațiunii Pucioasa, vor fi realizate o serie de intervenții prin care se va îmbunătăți infrastructura educațională, precum și spațiul public urban. Astfel, după demolarea vechii clădiri a Grădiniței „Prichindel”, va fi construit și dotat corespunzător un nou spațiu destinat educației preșcolarilor. Totodată, spațiile publice din vecinătatea instituției școlare vor fi îmbunătățite prin amenajarea unor locuri de joacă, a unor zone de practicare a sportului, precum și a unui amfiteatru în aer liber. De asemenea, vor fi amenajate spații verzi, trasee pentru deplasările velo și zone pietonale, în timp ce partea carosabilă va fi reabilitată. Nu în ultimul rând, prin intervențiile proiectate, se are în vedere implementarea unui sistem eficient de iluminat public și supraveghere video, precum și îmbunătățirea serviciilor de utilitate publică.

Aplicația prevede un termen de implementare de 70 de luni, de la 7 martie 2018 până la 31 decembrie 2023, și are o valoarea totală de 17.973.870,30 lei. Din aceștia, peste 15 milioane de lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), peste 2,3 milioane de lei sunt alocați din bugetul național, cofinanțarea beneficiarului depășește suma de 350 de mii de lei, în timp ce cuantumul cheltuielilor neeligibile, asigurate de beneficiar, este de aproximativ 31 de mii de lei.

Proiectul administrației locale din comuna prahoveană Drăgănești are în vedere dezvoltarea infrastructurii educaționale. În acest sens, la școala gimnazială din localitate vor fi realizate lucrări de extindere, reabilitare și dotare, pentru ca accesul la educație să fie asigurat în mod nediscriminatoriu. Astfel, elevii și cadrele didactice vor beneficia de condiții optime pentru desfășurarea activităților educative, asigurându-se totodată creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și al învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Implementat în 77 de luni, în intervalul 18 aprilie 2016 – 31 august 2022, proiectul are o valoare totală de 9.134.390,94 lei. Din aceștia, peste 7,7 milioane de lei sunt asigurați din FEDR, peste 1,2 milioane de lei provin din bugetul național, iar peste 180 de mii de lei reprezintă cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

Aplicații depuse de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județele Argeș și Prahova sunt finanțate în cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil copii. Având ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale, în vederea adoptării celor mai bune soluții care să asigure dezvoltarea armonioasă a rezidenților, cele două instituții propun în cadrul proiectelor investiții similare, constând în înființarea unor case de tip familial care să asigure un mediu socio-afectiv adecvat, precum și a unor centre de zi în cadrul cărora vor fi desfășurate activități educative menite a desăvârși dezvoltarea și integrarea socio-profesională a beneficiarilor de astfel de servicii.

Pe de o parte, DGASPC Argeș își propune să construiască în comuna Rucăr doua case de tip familial cu o capacitate de 12 persoane fiecare, precum și un centru de zi cu o capacitate de 50 de locuri. Cu dotările corespunzătoare, casele de tip familial vor asigura un climat socio-afectiv propice formării personalității copiilor și tinerilor, în timp ce în cadrul centrului de zi, pentru tinerii aflați în dificultate, vor fi asigurate servicii de consiliere psihologică și suport emoțional, educație nonformală, suport pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă, recreere și socializare. Cu o perioadă de implementare de 42 de luni, de la 1 mai 2019 până la 31 octombrie 2022, aplicația are o valoare totală de 5.341.994,63 lei. Din aceștia, peste 3,2 milioane de lei este alocarea din FEDR, peste 1,3 milioane de lei constituie finanțarea din bugetul de stat, cu peste 93 de mii de lei contribuie beneficiarul, iar aproximativ 680 de mii de lei reprezintă cuantumul cheltuielilor neeligibile.

Pe de altă parte, DGASPC Prahova are în vedere crearea și dotarea în mod corespunzător a trei case de tip familial cu o capacitate de douăsprezece locuri fiecare, (două în orașul Comarnic și una în orașul Sinaia) unde vor fi transferați 36 de copii și tineri din Centrul de Plasament Sinaia. De asemenea, va fi înființat un centru de zi în cadrul căruia va fi desfășurată o gamă largă de activități social-educative și de recreere care vor asigura orientarea vocațională sau facilitarea accesului pe piața muncii a tinerilor aflați în dificultate. Investițiile se ridică la o valoare totală de 5.266.369,56 lei. Din această sumă, peste 3,2 milioane de lei reprezintă alocarea FEDR, contribuția din bugetul de stat este de peste 1,3 milioane de lei, în timp ce cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depășește valoarea de 93 de mii de lei, diferența de peste 600 de mii de lei reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile. Perioada de implementare a proiectului este de 48 de luni, în intervalul 1 februarie 2018 – 31 ianuarie 2022.

Sursa: ADR Sud-Muntenia

Vizualizări: 78