Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Modificări la legea privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat marți, 04 august 2020, spre consultare publică, un proiect de HG pentru modificarea și completarea unui alineat din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Documentul prevede modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii antemenționate, astfel:

 • Nu sunt eligibile pentru a fi subvenţionate de la bugetul de stat unităţile de asistenţă socială încadrate în Nomenclatorul serviciilor sociale, după cum urmează:
  • Adăposturi de noapte pentru copiii străzii;
  • Asistent personal al persoanei cu handicap grav;
  • Asistent personal profesionist;
  • Centre de abilitare şi reabilitare, cu capacitate mai mare de 50 de locuri;
  • Centre de informare și sensibilizare a populației;
  • Centre de îngrijire şi asistenţă, cu capacitate mai mare de 50 de locuri;
  • Centre de orientare,supraveghere și sprijinire a reintegrării sociale a copilului care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal;
  • Centre de primire în regim de urgență;
  • Centre de suport pentru situații de urgență/criză;
  • Centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale;
  • Centre maternale;
  • Centre pentru gravide în dificultate;
  • Centre pentru monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să-și abandoneze copilul;
  • Centre de plasament;
  • Internate de tip social;
  • Îngrijiri personale la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane);
  • Servicii de asistență și suport;
  • Servicii de supraveghere și îngrijire în timpul zilei acordate de bone;
  • Servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane precum și la asistent maternal.

Potrivit proiectului de act normativ, convenţiile pentru acordarea de servicii de asistenţă socială aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a acestei hotărâri se derulează în conformitate cu reglementările care au stat la baza încheierii acestora.

Descarcă proiectul de HG

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectul de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site (n.r. 04.08.2020).

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MMPS

Vizualizări: 425