Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POAT: Metodologiile de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice, transmise de ADR-uri

UPDATE 06.08.2020: MFE a publicat metodologiile de selecție a fișelor de proiect la nivelul regiunilor Sud-Vest OlteniaVest și Sud-Muntenia pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D. 

Ministerul Fondurilor Europene a anunțat publicarea metodologiilor de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D de către AM POCU și Agențiile pentru Dezvoltare Regională.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Conform variantei revizuite, potențialii beneficiari vor completa și depune la ADR Centru fișele de proiecte, pe formatul propus pentru domeniul la care se adresează propunerea de proiect.

Fișele de proiect se transmit completate până în data de 24 august 2020.

Selecția fișelor de investiții se va face în trei etape:

 • Analizarea îndeplinirii criteriilor formale și a celor obligatorii, pe baza Grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității;
  • Dacă fișa de investiții va obține un răspuns negativ la criteriile de conformitate, cei care analizează pot cere completarea sau clarificarea unor aspecte, la care solicitanții trebuie să răspundă în maximum 2 zile lucrătoare.
  • Dacă fișa de investiții obține un răspuns negativ la unul din criteriile de eligibilitate, aceasta va fi respinsă iar beneficiarul va fi informat. În situația în care pentru încadrarea în aspectele de eligibilitate este nevoie de clarificarea unor aspecte, ADR Centru va putea solicita clarificări la care trebuie să se răspundă în maximum 2 zile lucrătoare.
 • În situația în care, după finalizarea primei etape, lista fișelor propuse pentru sprijin are o valoare mai mare decât suma alocată la nivel regional, se vor puncta criteriile suplimentare pentru prioritizarea proiectelor la nivel regional;
 • Încheierea Acordului de parteneriat cu entitățile a căror fișe au fost selectate pentru a obține sprijin.

Descarcă metodologia revizuită

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest

Selecția se va face în funcție de următoarele criterii:

 • Pentru proiectele din domeniul Centre de agrement, baze sportive, se va acorda prioritate proiectelor depuse de Ministerul Tineretului și Sportului;
 • Pentru proiectele care vizează domeniul mobilității urbane și al regenerării urbane, se va acorda prioritate fișelor de proiecte depuse de către UAT-urile reședință de județ;
 • În cazul în care pentru același domeniu de investiții, solicitarea de fonduri prin fișele de proiecte depuse de către UAT-uri, altele decât municipiile reședință de județ, depășește bugetul disponibil, criteriul de selecție va fi eficiența costului proiectului raportat la indicatori. După aplicarea criteriului de selecție, selecția fișelor se va face în ordinea eficienței costului proiectului astfel cum este definit anterior, cu încadrarea în bugetul disponibil fiecărui domeniu de investiții.

Descarcă metodologia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Etapele procesului de selecție și prioritizare a propunerilor de fișe de proiecte:

 • Publicarea metodologiei de selecție și prioritizare
 • Informarea beneficiarilor asupra termenul limită stabilit pentru transmiterea fișelor de proiect completate;
 • Primirea și înregistrarea fișelor de proiect ;
 • Numirea evaluatorilor care vor fi implicați în procesul de selecție;
 • Verificarea respectării criteriilor generale obligatorii conform prevederilor Ghidului – etapa I;
 • Prioritizarea proiectelor care au trecut de prima etapă prin aplicarea criteriilor suplimentare – etapa II ;
 • Stabilirea listei de proiecte finanțabile (care se încadrează în anvelopa financiară stabilită prin ghid), aferentă fiecărui domeniu;
 • Elaborarea fiței/fișelor de proiect de către ADR Nord-Est și transmiterea acesteia/acestora către AM POAT în vederea includerii în Planul de proiecte 2020.

Descarcă metodologia

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 131