Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETs II”, în consultare publică!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a lansat astăzi, 31 iulie, în consultare publică ghidul „Viitor pentru tinerii NEETs II”.

Obiectivul Specific 2.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

Obiectivul Specific 2.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

Apelurile sunt destinate regiunilor mai puțin dezvoltate: Centru; Nord Vest; Nord Est și Vest precum și regiunii mai dezvoltate București Ilfov.

Apelul va finanța următoarele tipuri de acțiuni:

 • Campanie de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nici o formă de educație sau formare în vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrării și profilării  - activitate suport
 • Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare precum și organizarea și derularea de programe de formare profesională altele decât cursurile de formare profesionale autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților (inclusiv cursuri de formare profesională recunoscute la nivel de întreprindere) – activitate relevantă și obligatorie;
 • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv  non-formale și/sau informale – activitate relevantă;
 • Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv: medierea muncii, organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, adresată tuturor tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A ”ușor ocupabil” – activitate relevantă și obligatorie;
 • Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu – activitate relevantă;
 • Activități de acompaniament, adresate exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii – activitate suport;

Solicitanți și parteneri eligibili:

 • Furnizori autorizați de formare profesională a adulților- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Organizații sindicale - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Organizații patronale- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ONG-uri;
 • Organizații de tineret, legal constituite;
 • Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/06.12.2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare.
 • SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa)
 • Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare
 • Asociații de întreprinderi

Valoarea maximă a proiectului este de 1.000.000 euro (criteriu de eligibilitate) pentru proiectele mici iar valoarea maximă a proiectului este de 4.000.000 euro (criteriu de eligibilitate) pentru proiectele mari.

În cadrul apelului destinat regiunii mai dezvoltate București Ilfov se finanțează doar proiecte mici.

Alocarea financiară este de 42.000.000 de euro.

Descarcă ghidul

Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro până la data de 10 august 2020.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 810