Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Ghidul pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural a fost lansat! Propunerile de modificare pot fi trimise în termen de 10 zile!

AM POCU a lansat astăzi în consultare publică Ghidul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”.

Solicitanți/parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt administratori ai schemei pentru entități ale economiei sociale „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, respectiv:

  • entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
  • furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
  • autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile mentionate la lit a) si b) de mai sus.

Solicitanții/partenerii eligibili trebuie să fie organizaţii legal constituite în România.

Bugetul total alocat apelului este de 30.000.000 de euro (contribuția UE + contribuția națională), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate.

Din alocarea totală, o alocare de 3.000.000 euro este dedicată teritoriului ITI Delta Dunării.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000,00 euro.

Conform ghidului, în cadrul acestui apel nu vor fi finanțate proiecte a căror valoare a asistenței financiare nerambursabile (contribuția UE + contribuția națională) este mai mică sau egală cu 100.000,00 euro.

Pentru înființarea de întreprinderi sociale valoarea sprijinului financiar acordat în cadrul acestei scheme va fi de maximum 200.000 Euro/întreprindere.

Acţiunile eligibile vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de inserție, în mediul rural. Totodată, antreprenorii din domeniul economiei sociale, din cadrul entităților nou înființate, vor putea beneficia de activități de formare profesională și consiliere în domeniul antreprenoriatului și formare profesională in alte domenii, inclusiv în domeniul social.

Minimum 60% din întreprinderile sociale finanțate în cadrul unui proiect vor trebui să vizeze domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole.

Descarcă ghidul

Observațiile și propunerile privind îmbunătățirea acestui document pot fi transmise la adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro până la data de 9 august 2020.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 3153