Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Proiect de OUG: Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele de infrastructură să fie demarată anterior aprobării programelor operaționale aferente 2021-2027

Ieri, 29 iulie, Ministerul Fondurilor Europene a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative de reglementare a fluxurilor financiare în domeniul fondurilor europene.

Proiectul de OUG urmărește ca elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele de infrastructură din domenii de importanță strategică pentru România cum sunt: infrastructura de transport, inclusiv transport intermodal (care în mod normal necesită perioade de timp de aproximativ 2-3 ani), să fie demarată anterior aprobării programelor operaționale (pentru perioada de programare 2021-2027) pentru a se asigura ȋn timp util un portofoliu de proiecte cât mai matur pentru a se diminua astfel riscul de dezangajare la sfârșitul anului 2023.

Schimbări preconizate:

  • modificarea, în regim de urgență, a art. 6 alin. (2) din OUG nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, în scopul derulării prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor a proiectelor din domeniul transporturilor finanțate prin POIM și derulate de unitățile administrativ teritoriale/ asociațiile de dezvoltare intercomunitară/ asocierile dintre acestea, precum și de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. pentru a evita blocajele în pregătirea următoarei perioade de programare;
  • se reglementează utilizarea mecanismului cererilor de plată de către beneficiarii care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale pentru proiectele ce vizează dotarea unităților sanitare publice în care sunt tratate cazurile de infecție cu virusul COVID-19;
    • Mecanismul cererilor de plată va fi utilizat de acești beneficiari până la cuprinderea în buget a creditelor de angajament şi creditelor bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finanţate din fonduri europene;
  • Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2020 au fost reglementate unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului anual de dezangajare, respectiv C.N.I. poate realiza, în calitate de beneficiar, individual sau în parteneriat, proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu condițiile stabilite în documentele de implementare ale programelor operaționale, respectiv cu finanțare prin POIM pentru proiectele din domeniul transporturilor, astfel că este necesară stabilirea cadrului legal în vederea derulării prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor a fluxurilor financiare.

Descarcă proiectul de OUG

Documentul se află în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile de la data publicării. Propunerile și observațiile pot fi transmise la adresa de email: acte.normative@fonduri-ue.ro sau prin formularul online disponibil pe site-ul MFE.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 194