Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: Ghidul solicitantului dedicat apelului dezvoltării rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, în consultare publică!

Ministerul Fondurilor Europene a lansat astăzi, 27 iulie, în consultare publică, ghidul solicitantului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare aferent Obiectivului Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

Proiectele propuse în cadrul acestui obiectiv specific vor finanța următoarele activități:

 • Construirea rețelelor inteligente de distribuție gaze naturale, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente funcționalităților inteligente, în special, dar fără a fi limitate la:
  • Instrumente inteligente în domeniul presiunii, debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor, odorizare, protecție catodică, reacții anticipative, trasabilitate, senzori / detectoare, regulatoare de distribuție, robinete cu acționare de la distanță, robinete debit exces și deconectare de la distanță, contoare inteligente, căi de comunicație pentru controlul rețelei inteligente de gaze, dispecerate pentru operatorii de distribuție, aplicații SCADA, GIS, facturare inteligentă, etc);
  • Tehnologii IT integrate care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor în procesele de transmitere, distribuție, stocarea și utilizarea gazelor prin participarea activă a utilizatorilor finali la creșterea eficienței rețelelor de gaz;
  • Tehnologii care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, să asigure un acces continuu, sigur și rentabil la gaz și să ofere, de asemenea, capacități tehnice pentru a oferi clienților servicii noi care să optimizeze consumul de gaz.
 • Construirea stațiilor de reglare, măsurare – predare a gazelor naturale și a racordului la Sistemul de Transport existent exclusiv în scopul alimentării unei rețele inteligente de distribuție propusă printr-un proiect.
 • Construirea rețelelor interioare de distribuție a gazelor naturale pentru clădirile administrative publice branșate la rețeaua inteligentă distribuție a gazelor naturale propusă prin proiect (clădirea primăriei, centre sociale, școli, etc), în cadrul cărora se desfășoară activități non – economice.
 • Construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici până la limita proprietății publice.
Acțiune Alocare netă POIM (mil. euro) Buget limită (mil. euro) Buget limită supracontractare (mil. eurp)
Dezvoltarea sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale 117,64 235,29 235,29

Valoarea maximă eligibilă/ proiect este de 25 milioane de euro.

Solicitanți eligibili:

 • Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care au ca obiect de activitate serviciul de utilitate publică de alimentare cu gaze naturale a populației;
 • Autorități publice locale (APL) din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, individual, sau în parteneriat cu alte APL.

Conform condițiilor în consultare publică, perioada de depunere a cererilor de finanțare va începe la data de 17 august 2020 și se va încheia la 17 octombrie 2020.

Descarcă ghidul

Propunerile și comentariile pot fi trimise la sediul MFE din Șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office Intrarea str. Menuetului, nr. 7, București, Sector 1 și/sau la adresa de email secretariat.dgpim@mfe.gov.ro  timp de 15 zile calendaristice de la data publicării (n.r. 27 iulie).

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 1081