Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Noi măsuri pentru mediul de afaceri, adoptate de Guvern: IMM Leasing, IMM Factor, competențe digitale în companii, sprijin pentru întreprinderi sociale în mediul rural

În cadrul ședinței Guvernului de ieri, 22 iulie 2020, Executivul a adoptat, printre altele, următoarele proiecte de acte normative:

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE.

Programul IMM Leasing este un program de facilitare a accesului pentru întreprinderile mici și mijlocii la finanțare pentru achiziția de echipamente și utilaje, o finanțare non-bancară, complementară Programului IMM INVEST, aceasta fiind o opțiune în plus pentru întreprinderile mici și mijlocii care doresc să contracteze credite pentru achiziția de echipamente și utilaje.

Acesta a fost lansat în consultare publică în perioada 03-13 iulie 2020 și prevede acordarea unei finanțări de 5 milioane lei/beneficiar. Mai multe detalii aici.

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programuluiO familie, o casă".

Programul „O familie, o casă” a fost lansat în consultare publică în perioada 09-19 iulie 2020.

Potrivit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, modificările aduse de noul program, se referă, în principal la plafoanul creditelor ce pot fi accesate de către beneficiari pentru achiziția de locuințe noi sau asimilate și alte tipuri de locuințe, după cum urmează:

 • Credit destinat achiziției unei locuințe noi sau asimilate de maximum 140.000 EUR, echivalent lei compus din finanțarea acordata de instituția de credit, în valoare de maximum 119.000 EUR, echivalent lei și avansul plătit de beneficiar. Finanțarea acordata de instituția de credit este garantata de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate și acoperă maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuinței;
 • Credit destinat achiziției celorlalte categorii de locuințe de  maximum 70.000 EUR, echivalent lei compus din finanțarea acordata de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR, echivalent lei și avansul plătit de beneficiar. Finanțarea acordata de instituția de credit este garantata de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente  finanțării garantate și acoperă maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuinței.

Conform FNGCIMM, noul program Noua Casă va demara în scurt timp.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul programului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020 (SNC).

Valoarea programului este de 10.000.000 euro.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară – 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul Programului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini ale angajaților, aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020 (SNC), cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă identificate conform SNCDI.

Valoarea programului este de 20.000.000 euro.

Programele Naționale de Competențe Digitale au fost lansate în consultare publică în perioada 23 iunie – 03 iulie 2020. Mai multe detalii aici.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN MEDIUL RURAL, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Formatul liniei de finanțare ar fi similar altor apeluri prin care se oferă sprijin pentru pornirea de afaceri, de tip administrare de grant: organizațiile selectate de AM POCU vor derula programe de formare antreprenorială pentru persoanele care doresc să înființeze afaceri sociale, organizând ulterior competiții de planuri de afaceri și acordând finanțare (până la 100.000 euro, 100% nerambursabili)

Programul are prevăzută o alocare de 30.000.000 euro, ce ar putea fi suplimentată până la 200.000.000,00 euro prin utilizarea mecanismului supra-contractării.

Proiectul a fost lansat în consultare publică în perioada 23 iunie – 03 iulie 2020. Mai multe detalii aici.

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru continuarea aplicării schemei de ajutor de stat în anul 2020, la suma de 528.000,00 mii lei, se adaugă încă 101.908,00 mii lei, fonduri necesare plății ajutorului de  stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2020, rezultând o valoare de 629.908,00 mii lei.

Proiectul de Hotărâre privind schema de ajutor de stat a fost în consultare publică în perioada 13 iulie – 23 iulie 2020.

 1. MEMORANDUM cu tema: aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial

Potrivit șefului cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, Guvernul a adoptat un astfel de program pentru a stimula instrumentele de garantare a unor facilităţi de plată între comercianţi, numite factoring sau scontare.

Ionel Dancă a explicat că, „atunci când un comerciant a contractat o livrare de bunuri şi servicii cu plata facturii la un anumit termen, el poate merge către un finanţator, către o bancă comercială şi să ceară, prin aşa-numitul produs de factoring, plata imediată a acelei facturi. Se duce cu factura la bancă şi cere plata în proporţie de până la 80% a facturii până la plata acesteia de către furnizor.

Pentru a stimula o astfel de practică în economie, care funcţionează în economiile dezvoltate şi nu numai, Guvernul vine cu acest produs şi garantează în proporţie de 50% finanţatorului plata acestei facturi. Dacă un comerciant are o livrare de bunuri şi servicii cu un preţ de 1 milion de lei, cu termen de plată la 3 luni, el poate merge imediat la bancă şi să ceară, până primeşte banii de la client, să ceară 80% din valoarea acestei facturi, respectiv 800.000 de lei.

Statul, Guvernul României, vine şi îi garantează finanţatorului 50% din această valoare, respectiv 400.000 de lei. Astfel, banii circulă în economie mult mai repede şi se evită riscul de neplată şi de acumulare de arierate.”

 1. MEMORANDUM cu tema: asigurarea finanțării necesare contractării proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii pentru cererile de finanțare a căror valoare nerambursabilă totală depășește valoare alocării financiare.

Măsurile propuse pentru contractarea proiectelor depuse în cadrul apelurilor dedicate mediului de afaceri din Axa prioritară 2 vizează:

 • suplimentarea, cu 130 de milioane de euro, a alocării financiare a apelului dedicat microîntreprinderilor (cu valori ale proiectelor până la 200.000 de euro), pentru finanțarea tuturor proiectelor depuse, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și evaluate, în vederea contractării;
 • suplimentarea, cu 450 de milioane de euro, a alocării financiare a apelului dedicat IMM-urilor (cu valori ale proiectelor cuprinse între 200.000 și 1.000.000 de euro);
 • asigurarea unei alocări financiare de 550 de milioane de euro pentru lansarea apelului de proiecte dedicat IMM-urilor, pentru proiecte cu valori cuprinse între 1.500.000 și 6.000.000 euro.

Mai multe detalii aici.

Fonduri-structurale.ro va reveni cu noi informații și cu documentele în forma finală după publicarea acestora.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Guvernul României & FNGCIMM & MADR

Vizualizări: 4048