Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Clarificări privind modului de calcul al îndeplinirii obiectivelor din Planul de afaceri pe submăsura 6.1 – tineri fermieri

Agenția pentru Finanțarea Investiților Rurale a publicat săptămâna trecută o notă de clarificare ce vine în sprijinul solicitanților sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din sesiunea 2020.

Documentul prevede informații în ceea ce privește înțelegerea modului de completare a obiectivelor din Planul de Afaceri, fiind detaliat modul de aplicare a penalităților pe cele trei categorii de obiective.

Potrivit AFIR, tinerii fermieri trebuie să își propună prin Planul de Afaceri obiective obligatorii și suplimentare și să îndeplinească cele 3 precondiții privind gestionarea eficientă a planului de afaceri în conformitate cu fişa tehnică a măsurii, respectiv obiective operaționale:

  • stabilirea domiciliului, a locului de muncă și a sediului social al beneficiarului în acelaşi UAT sau zona limitrofă cu exploataţia deţinută de tânărul fermier, în termenul de 9 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Totalitatea obiectivelor: operaționale, obligatorii și suplimentare din Planul de afaceri reprezintă 100%.

  • În cazul nerespectării obiectivelor obligatorii sumele acordate vor fi recuperate integral, iar cea de-a doua tranşă nu va mai fi acordată;
  • În cazul nerespectării obiectivelor suplimentare, sumele acordate vor fi recuperate proporţional cu ponderea obiectivelor neîndeplinite, iar neîndeplinirea a minimum 3 obiective suplimentare conduce la neacordarea celei de a doua tranşe de sprijin sau recuperarea sprijinului acordat în prima tranşă de plată;
  • Pentru a fi eligibil, tânărul fermier trebuie să stabilească în planul de afaceri minimum 3 obiective suplimentare pe care să le îndeplinească până la solicitarea celei de-a doua tranşe de sprijin;
  • Îndeplinirea precondițiilor (obiective operaţionale) după termenul-limită aferent implementării planului de afaceri, respectiv de 9 luni, dar în cadrul termenului maxim permis pentru depunerea dosarului de solicitare a celei de-a doua tranşe de plată, atrage recuperarea parţială a sprijinului financiar cu câte 10% pentru fiecare precondiție neîndeplinită;
  • În cazul neîndeplinirii uneia dintre cele 3 precondiții (obiective operaţionale) privind stabilirea domiciliului, a sediului social și a locului de muncă (acolo unde nu sunt deja preîndeplinite condiţiile) până la depunerea dosarului cererii pentru tranșa a doua de plată, sprijinul financiar se va recupera integral.

Exemplu de calcul pentru un Plan de Afaceri cu nouă obiective (trei obligatorii, trei operaţionale și trei suplimentare):

  • 100% = 30% (3*10% pentru fiecare obiectiv operațional neîndeplinit) + 70%(3*11,67% pentru fiecare obiectiv obligatoriu + 3*11,67% pentru fiecare obiectiv suplimentar).

Fiecare obiectiv (obligatoriu şi suplimentar) va fi considerat ca având o pondere egală pentru calcularea recuperării proporţionale a sprijinului și se aplică la întreaga sumă de sprijin (50.000 sau 40.000 Euro), după caz.

Se reiterează faptul că, pentru fiecare precondiție neîndeplinită în termenul de nouă luni, dar realizată în termenul de depunere a tranșei a doua de plată, sprijinul se va reduce cu câte 10% pentru fiecare, procent aplicat la total sprijin 50.000 sau 40.000 Euro, după caz.

Informații referitoare la apelul PNDR 6.1 sunt disponibile aici.

Sursa: AFIR

Vizualizări: 726