Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Cum se obțin subvențiile aferente salariaților reactivați după șomajul tehnic

Material elaborat de Viboal-Findex, partener fonduri-structurale.ro

Începând cu 01.06.2020, angajatorii care au avut angajați cu contractele de muncă suspendate pe perioada stării de urgență sau de alertă și care reactivează respectivele contracte, pot beneficia, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Care este valoarea acestui sprijin financiar?

Minimul dintre:

 • 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat și
 • 41,5% din câștigul salarial mediu brut,

așadar, maximum 2.253 lei/angajat.

Sprijinul se acordă doar pentru angajații care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă, angajați care au beneficiat de indemnizația de șomaj suportată fie din bugetul asigurărilor de șomaj, fie plătită din fondul de salarii.

Ce condiții trebuie să îndeplinească angajatorii?

Angajatorii au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepţia lucrătorilor sezonieri. Obligaţia nu se aplică în situațiile în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

Cine nu beneficiază?

 • instituții și autorități publice definite potrivit legii;
 • angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Care este procedura pentru accesarea acestui sprijin financiar?

 • Pasul 1: Angajatorul reactivează în REVISAL contractele de muncă suspendate

Exemplu: Angajatorul decide ca angajații să își reia activitatea începând cu luna iunie 2020, motiv pentru care le reactivează în Revisal contractele de muncă.

 • Pasul 2: Angajatorul plătește salariile, depune D112 și plătește impozitul și contribuțiile aferente

Exemplu (continuare): angajatorul plătește salariile aferente lunii iunie 2020 în data de 05.07.2020, declară și plătește obligațiile fiscale aferente acestor salarii pe 20 iulie 2020.

 • Pasul 3: Începând cu data de 1 până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, angajatorii depun, prin mijloace electronice, către ANOFM în raza cărora îşi au sediul social, următoarele documente:
 • cerere semnată şi datată de reprezentantul legal;
 • declaraţie pe propria răspundere;
 • lista persoanelor care beneficiază de această sumă;
 • copia documentului din care rezultă dovada plății obligațiilor fiscale aferente salariilor plătite în perioada de raportare pentru care se face solicitarea (ordin de plată/extras de cont etc.)

Exemplu (continuare): Pentru a beneficia de decontarea a 41,5% din salariile lunii iunie 2020 aferente contractelor reactivate, angajatorul depune documentele de la pct. i-iv la ANOFM, având grijă să se încadreze în termenul 25.07.2020.

 • Pasul 4: ANOFM verifică daca angajatorii și-au îndeplinit obligațiile declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea

Având în vedere că din informațiile existente se înțelege că ANOFM va face aceste verificări cu ANAF, iar stingerea obligațiilor fiscale se face în ordinea vechimii, recomandarea Viboal-Findex este ca, la data depunerii documentelor de mai sus, să aveți achitate la zi toate obligațiile fiscale.

În cazul în care aveți obligații fiscale restante din perioade anterioare lunii iunie 2020, atunci când veți face plata obligațiilor fiscale aferente salariilor din luna iunie 2020, sumele plătite vor merge să acopere întâi obligațiile restante, fără a mai stinge și obligațiile aferente salariilor din luna iunie 2020.

Exemplu (continuare)

În data de 20 iulie 2020, angajatorul a depus D112 și a plătit impozitul și contribuțiile aferente salariilor lunii iunie 2020, să zicem, în cuantum de 4.000 de lei.

La data acestei plăți, angajatorul avea însă obligații fiscale anterioare lunii iunie 2020 neachitate, în valoare de 4.500 de lei, cauzate de situația generată de COVID-19.

Dată fiind ordinea de stingere a obligațiilor fiscale, suma de 4.000 de lei plătită de angajator pentru a achita obligațiile fiscale aferente salariilor lunii iunie 2020 va merge să stingă parte din obligațiile fiscale restante.

În acest caz, deși, practic, angajatorul declară și plătește obligațiile fiscale aferente salariilor din luna iunie 2020, în evidențele ANAF va figura că nu a plătit aceste obligații fiscale. Din acest motiv, vedem un risc ca ANOFM să nu accepte acordarea sprijinului de 41,5% pentru luna iunie 2020, pe motiv că angajatorul nu a îndeplinit și condiția privind plata obligațiilor fiscale aferente salariilor lunii iunie.

 • Pasul 5: După efectuarea verificărilor, ANOFM decontează aceste sume în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor

Plata sumelor se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit.

Material elaborat de Viboal-Findex, partener fonduri-structurale.ro 

Viboal FindEx reunește o echipa de consultanți fiscali, experți contabili, auditori financiari și evaluatori – profesioniști în fiscalitate, prețuri de transfer și litigii fiscale.

Mail: office@viboal-findex.ro

Vizualizări: 1570