Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PNDR: În perioada iulie-decembrie 2020 pot fi depuse propunerile de proiecte în cadrul apelului adresat abatoarelor montane

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a anunțat ieri, 8 iulie, faptul că în perioada 13 iulie – 31 decembrie 2020 este deschisă prima sesiune de depunere propunerilor de proiecte din cadrul submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole – componenta de investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană”, aferentă Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Solicitanţii eligibili sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, precum și întreprinderi mari) cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole, cu excepția produselor pescărești.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative/societăți cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși 300.000 euro/proiect.

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură:

  • Înființarea unităților de sacrificare (abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare), înființarea de unități de procesare carne și investiții privind marketingul produselor din carne (ex. etichetare, ambalare);
  • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare ( inclusiv în cadrul unității de sacrificare) exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii.

Pentru mai multe detalii despre apel, click aici.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AFIR

Vizualizări: 79