Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Finanțări pentru industria cinematografică: 150 de productori vor putea beneficia de finanțări totale de până la 50 milioane lei

Ieri, 6 iulie, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat în consultare publică un proiect privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.

Schema de ajutor de stat are caracter multianual şi se derulează până la 30.06.2021.

Bugetul maxim al schemei este de 698 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 150 milioane euro, defalcate astfel:

  • credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2018-2021;
  • credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2018-2023

Bugetul anual maxim al acesteia este de 233 milioane lei, reprezentând echivalentul a aproximativ 50 milioane euro.

Numărul total estimat de beneficiari ai schemei este de 150 de producători.

Ajutorul de stat acordat în baza prezentei scheme constă în:

  • 35% din totalul cheltuielilor eligibile cu achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului; Această alocare se acordă în condițiile în care minimum 20% din bugetul total al proiectului se realizează pe teritoriul României și beneficiarul va cheltui 140% din ajutorul acordat, pe teritoriul României. Cheltuielile maxime care fac obiectul obligațiilor de teritorializare nu trebuie să depășească în nici un caz 80% din bugetul total al proiectului. În conformitate cu prevederile legislației europene în acest domeniu, respectiv Comunicarea C 332/1 din 15.11.2013  J.O. al U.E. cap. 4.3 Obligatiile privind teritorialitatea cheltuielilor alin.32 conform căruia „Valoarea cheltuielilor care fac obiectul obligatiilor de teritorializare a cheltuielilor ar trebui să fie cel puțin proporțională cu angajamentul financiar real al unui stat membru și nu cu bugetul total al producției”. 
  • 10% peste alocarea de 35%, cu condiţia ca producția să promoveze o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești în producțiile audiovizuale finanțate în cadrul aceleiași producții cinematografice, iar desfășurarea subiectului filmului să fie explicită vizual.
  • 5% peste alocarea de 35%, pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de mai mult de un stat membru și care implică producători din mai mult de un stat membru. Prevederea se intemeiază pe comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat pentru filme și alte opere audiovizuale nr. C332/1 publicata in  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 15.11.2013 conform căreia‚ “este justificată o intensitate mai mare a ajutorului pentru coproducțiile finanțate de către mai mult de un stat membru și care implică mai mult de un stat membru” deoarece‚ putine filme europene sunt distribuite în afara teritoriilor pe care au fost produse. Probabilitatea ca un film european să fie difuzat în mai multe state membre este mai mare în cazul producțiilor care implică producători „provenind din mai multe țări.” (vezi cap.4.5 alin.42).

Alocările de 5% și 10% nu se însumează, fiind admisă o alocare de maxim 10%.

Pentru a fi definite în cuprinsul actului normativ atât producțiile cinematografice eligibile cât și cele neeligibile, se introduc definițiile următorilor termeni: parodie,  documentar, produs cultural:

  • parodie – film de parodie este creația care preia motive și mijloace artistice dintr-o altă creație sau imită parțial o altă operă sau realitatea pentru a reda un efect comic. Procedeul predilect al parodiei este ironia. 
  • documentar –  film sau operă scrisă bazată pe documente, care are drept scop să prezinte fapte reale din viață sau date informative dintr-un domeniu de activitate;
  • data demarării proiectului – data de la care sunt înregistrate de către beneficiar cheltuieli eligibile efectuate pe teritoriul României legate de bugetul producției pentru care se solicită prezentul ajutor de stat, dar nu mai târziu de 6 luni de la data semnării Acordului de finanțare;
  • produs cultural - produsul finit al unor lucrări artistice şi tehnice specifice domeniului,  care are ca rezultat o opera audiovizuală aparținâd oricărui gen dintre cele care pot primi ajutorul de stat în cinematografie și care primește la testul cultural un minim de 18 puncte

Descarcă proiectul de HG

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării (n.r 6 iulie) la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MEEMA

Vizualizări: 600