Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

5 milioane lei/beneficiar în cadrul noului Program IMM Leasing de echipamente și utilaje

Ministerul Finanțelor Publice a lansat vineri, 3 iulie, în consultare publică un proiect de OUG ce prevede aprobarea Programului IMM Leasing de echipamente și utilaje ce are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de active noi sau second-hand necesare realizării activităților IMM-urilor,..

Sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile:

 • agricultura,
 • silvicultura si pescuit;
 • industria extractivă;
 • industria prelucrătoare, cu excepția fabricării produselor din tutun și a fabricării băuturilor, altele decât vinul și berea;
 • construcțiile; 
 • activitățile de poștă și curier;
 • hoteluri și restaurante;
 • activitățile de editare;
 • activități de servicii în tehnologia informației și activitățile de servicii informatice;
 • activități de cercetare-dezvoltare;
 • sănătate și asistență socială.

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării prin intermediul finanțatorilor de active noi și/sau second hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, astfel:

 • în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziia de echipamente IT și tehnologia informației în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;
 • în procent de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 5.000.000 lei.

Plafonul anual al garanţiilor de stat care pot fi emise se stabileşte prin hotărâre de Guvern, iar condiţiile de acordare a garanţiilor de stat, precum şi regulile de gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Finanțările sunt destinate achiziționării activelor noi și second hand destinate beneficiarilor eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale finanțatorilor şi beneficiază de garanţii emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice.

Descarcă documentul

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, se primesc, pe adresa publicinfo@mfinante.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestora (n.r 3 iulie).

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice

Documente
IMM Leasing.rar
Vizualizări: 2639