Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanţate prin POR 2014–2020 şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19

Potrivit unui comunicat emis ieri, 30 iunie, de Agenția de Dezvoltare Regională Oltenia, AM POR a emis Instrucțiunea nr. 154/2020 referitoare la prefinanţarea si mecanismul cererilor de plată pentru proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în contextul aprobării OUG 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19.

Documentul prevede următoarele:

Prefinanțare acordată proiectelor finanțate prin POR 2014-2020

  • Beneficiarii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1), (2), (2^1), (3), (4) și (6) din OUG nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, pot solicita prefinanțare în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a proiectului, cu condiția să existe contracte de achiziție de produse, echipamente și de lucrări aflate în implementare.
    • De asemenea, beneficiarii pot solicita prefinanțare în tranșe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului în baza art. 15 alin. (1) din OUG nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.
  • Beneficiarii transmit cererea de prefinanțare în valoare de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului însoțită de o notă justificativă din care să rezulte că sumele solicitate sunt aferente unor cheltuieli necesare pentru următoarele 6 luni, de la depunerea cererii de prefinanțare, conform graficului de rambursare anexat contractului de finanțare;
  • Beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare conform prevederilor art. 15 alin. (1) din OUG nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare conform prevederilor art. II alin (2) din OUG 52/2020, au obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă chletuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.

Mecanismul cererilor de plată

  • Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din OUG nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată;
  • În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată cu respectarea prevederilor alin. (2) al art. 20 din OUG nr. 40/2015 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, OI/AM efectuează verificarea cererii de plată;
  • După efectuarea verificărilor AM POR virează beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, AM POR transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceștia;
  • În termen de maximul 20 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM POR, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la Organismul Intermediar, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor.

Prevederile din prezenta instrucțiune se aplică începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 52/2020 și până la data de 31 decembrie 2020, aplicându-se inclusiv cererilor de prefinanțare/plată înregistrate la OI-uri la data intrării în vigoare a OUG nr. 52/2020.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: ADR Oltenia

Vizualizări: 431