Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: Modificări la nivelul acțiunilor sprijinite și tipurilor de solicitanți din cadrul a trei apeluri de proiecte

AM POIM a anunțat ieri, 29 iunie, modificarea a trei ghiduri, respectiv:

 • „Dezvoltarea infrastructurii rutiere”
 • „Dezvoltarea infrastructurii feroviare”
 • „Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii și suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale”

Modificările sunt la nivelul „acțiunilor sprijinite” și „tipurilor de solicitanți”.

„Dezvoltarea infrastructurii rutiere”

Acțiuni sprijinite:

 • Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport rutier amplasate pe reţeaua TEN-T
 • centrală (noi şi fazate), în cadrul OS 1.1;
 • Proiecte noi de construcţie/modernizare a rețelei rutiere TEN-T centrale (conform
 • standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale), inclusiv construcţia de variante de ocolire aferente reţelei (conform standardului tronsonului aferent);
 • Proiecte fazate de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport rutiere situate pe
 • reţeaua TEN-T centrală, aprobate ca atare prin decizie a Comisiei Europene, care asigură continuarea investiţiilor aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Transport şi nefinalizate până la finalul anului 2015;
 • Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), vizând dezvoltarea reţelei rutiere TEN-T centrale.

Solicitanți eligibili:

 • administratorii infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnați conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere fostă Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. și Compana Naţională de Investiţii Rutiere – S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor).

Descarcă ghidul

„Dezvoltarea infrastructurii feroviare”

Acțiuni sprijinite:

 • Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe reţeaua TEN-T central (noi şi fazate), inclusiv achiziția de material rulant:
  • Proiecte noi de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe reţeaua TEN-T centrală;
  • Proiecte fazate de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe reţeaua TEN-T central;
  • Achiziție material rulant.
 • Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014 – 2020 şi post 2020 (după caz), corelat cu prioritizarea din MPGT.

Tipuri de solictanți:

 • Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor) și Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (Autoritatea de Reformă Feroviară), inclusiv parteneriate între aceștia;
 • Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes european şi naţional desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor);
 • Ministerul Transporturilor și alte categorii relevante de beneficiari;
 • Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (Autoritatea de Reformă Feroviară);
 • Autorități publice locale sau entități juridice, care au drept scop realizarea proiectelor de transport feroviar periurban de pasageri, desemnate conform legii de către autoritățile locale pentru proiecte de asistență tehnică.

Descarcă ghidul

„Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii și suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale”

Acțiuni sprijinite:

 • Proiecte noi de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării, precum și în interiorul porturilor, inclusiv achiziţia de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre cu următoarele tipuri de subacțiuni:
  • Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării;
  • Achiziţia de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre;
  • Dragaj pe Dunăre, canalele navigabile ale Dunării și în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE.
 • Proiecte de modernizarea și dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală cu următoarele tipuri de subacțiuni:
  • Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE;
  • Construcția/modernizarea infrastructurii de acces în porturile românești maritime și interioare
  • (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE;
  • Modernizarea și dezvoltarea suprastructurii portuare în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE.

Tipuri de solictanți:

 • administratorii Dunării și canalelor navigabile (RA AFDJ SA Galați, CN ACN SA Constanța);
 • administratorii porturilor maritime şi fluviale situate pe rețeaua TEN-T CORE, desemnaţi conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (CN APM SA Constanța, CN APDF SA Giurgiu, CN APDM SA Galați,) și alți administratori de infrastructură de transport naval, după caz;
 • Ministerul Transporturilor, prin direcția de specialitate aferentă sectorului naval;
 • operatorii portuari privați;
 • parteneriate intre entitatile mai sus mentionate;
 • administratorii porturilor fluviale (CN APDF SA Giurgiu, CN APDM SA Galați, CN ACN SA Constanta);
 • autorităţile publice locale care deţin dreptul de proprietate asupra infrastructurii de transport naval;
 • alți administratori de infrastructură de transport naval, după caz;
 • autoritățile publice locale din locațiile prioritizate de MPGT pentru construcția, modernizarea/dezvoltarea terminalelor intermodale/multimodale (Bacău, Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea);
 • Ministerul Transporturilor, prin direcția de specialitate aferentă sectorului naval;
 • operatorii portuari privați;
 • parteneriate intre entitatile mai sus mentionate.

Descarcă ghidul

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 211