Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Finanțare nerambursabilă pentru modernizarea și extinderea sistemului de iluminat din zona periurbană a Alba Iuliei

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a anunțat semnarea unui nou contract de finanțare, cu un buget de peste 8 milioane de lei pentru a moderniza și extinde sistemul de iluminat public, în vederea eliminării zonelor de umbre și întuneric.

Investiția vizează reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia pentru creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de CO2, de care vor beneficia peste 74.000 de cetățeni din municipiu. Proiectul cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – localități componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț”, are o valoare totală de 8.726.128,54 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate prin POR este de 6.959.446,40 lei, respectiv 1.496.011,69 Euro.

Fondurile nerambursabile solicitate de beneficiarul proiectului, provin din bugetul alocat Regiunii Centru prin POR 2014-2020, Axa prioritară: 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectiv Specific 3.1: Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Termenul estimat pentru finalizarea implementării activităților prevăzute în proiect este 31.03.2022.

Sursa: ADR Centru

Vizualizări: 94