Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ministerul Muncii: Furnizorii de formare se vor putea autoriza pentru derularea programelor de training online

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat spre consultare publică proiectul de Ordin privind stabilirea domeniilor de activitate și a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem online.

Conform ordinului, domeniile de activitate pentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizare în vederea desfășurării programelor de formare profesională autorizate în sistem online sunt:

Pentru pregătirea teoretică:

 • Toate programele de formare profesională autorizate de inițiere, specializare, perfecționare, precum și cele de calificare de nivel 2, 3 și 4, conform Cadrului Național al Calificărilor, cu excepția celor de nivel 1.

Pentru pregătirea practică*:

 1. Competențe-cheie:
 • Competențe de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul minorităților naționale;
 • Competențe de comunicare în limbi străine;
 • Competențe de bază în matematică, științe și tehnologie;
 • Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere;
 • Competențe sociale și civice;
 • Competențe antreprenoriale;
 • Competențe de sensibilizare și de expresie culturală;
 • Competențe de a învăța să înveți.
 1. Activități Financiare, Bancare, de Asigurări (inclusiv contabilitate)
 2. Administrație și Servicii Publice (inclusiv programele din domeniul resurselor umane și managementului);
 3. Economie socială;
 4. Tehnologia informației, comunicații, poștă;
 5. Educație și formare profesională, cercetare-proiectare, sport;
 6. Protecția mediului;
 7. Electrotehnică, automatică, electronică;
 8. Mass-media, edituri și tipografie.

*Se pot desfășura în sistem online dacă nu implică activități practice care trebuie să se desfășoare într-un spațiul cu dotări specifice, conform standardului ocupațional.

Ordinul cuprinde totodată și procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem online.

Printre cele mai importante măsuri enunțate se numără faptul că autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pentru o perioadă de 4 ani și se realizează de comisiile de autorizare județene, respectiv a municipiului București, ajutate de secretariate tehnice cu sediul la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a Municipiului București.

Conform ordinului, furnizorii de formare profesională se pot autoriza pentru programe de formare online doar pentru domeniile de activitate stabilite în ordinul ministrului muncii și protecției sociale.

Descarcă ordinul

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 22.06.2020-01.07.2020.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 2122