Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCA: Apel în consultare ce vizează dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare si moderne de management al resurselor umane

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, prin AM POCA a lansat marți, 23 iunie 2020, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru IP18/2020 (MySMIS: POCA/831/1/2) – Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare si moderne de management al resurselor umane, împreună cu anexele acestuia.

Scopul acestui apel este de a sprijini Agenția Națională a Funcționarilor Publici în dezvoltarea Sistemului electronic național de evidență a ocupării în sectorul public și evidența personalului plătit din fonduri publice, pentru implementarea în sistem pilot a concursului național și pentru formarea personalului din instituțiile publice (de regulă personal din compartimentele de resurse umane) în ceea ce privește managementul de personal și dezvoltarea carierei în administrația publică, inclusiv pentru implementarea instrumentelor dezvoltate de ANFP prin proiectul cod SMIS 119957 (SIPOCA 136).

Prezenta cerere de proiecte, în cadrul mecanismului non-competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 10.500.000,00 lei.

Poate solicita finanțare în cadrul acestui apel Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Pot fi parteneri următoarele categorii de instituții:

  • autorități și instituții publice centrale;
  • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare;
  • Academia Română.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile (contribuţia financiară solicitată)  a solicitantului/liderului/partenerilor, aferentă bugetului gestionat de fiecare dintre aceştia, se calculează  în funcție de tipul de finanţare al fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului, astfel:

  • Finanțare integrală din bugetul de stat - 83,9839% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate, finanţare nerambursabilă din partea UE. Procentul de 83,9839% este denumit „Intensitatea intervenției”  în Sistemul informatic MySMIS.
  • Finanțare integrală/parțială din venituri proprii - 98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat). Procentul de 98,0000%  este denumit „Intensitatea intervenției”  în Sistemul informatic MySMIS.
  • Finanțare din fonduri private -  98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat). Procentul de 98,0000%  este denumit „Intensitatea intervenției”  în Sistemul informatic MySMIS.

Descarcă ghidul

Opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestui document pot fi trimise aici până la data de 30 iunie 2020, ora 23.59.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POCA

Documente
Ghid-POCA.rar
Vizualizări: 758