Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ideea ta conteaza! - modificari

În perioada 28 mai – 2 iulie 2008 Autoritatea de Management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalierã România-Serbia invitã potentialii beneficiari sã trimitã ideile de proiect.

Organizatiile interesate trebuie sã completeze un formular cu ideea de proiect si sã îl trimitã pânã la data de 2 iulie la adresa de e-mail romania-serbia@mdlpl.ro. Ideile de proiecte relevante vor fi incluse în lista operatiunilor indicative, ce vor fi cuprinse în Ghidul Aplicantului.

Prin completarea formularului, potentialii beneficiari au oportunitatea de a se înregistra în baza de date a programului pentru identificarea unui partener de proiect.

Scopul programului este realizarea unei dezvoltãri economico-sociale durabile si echilibrate a regiunii de granitã România–Serbia, prin cresterea competitivitãtii economice globale a acestei regiuni si prin îmbunãtãtirea calitãtii vietii comunitãtilor. Programul se adreseazã potentialilor beneficiari din aria eligibilã: judetele Timis, Caras-Severin si Mehedinti din România si districtele Severno-Banatski, Srednje-Banatski, Južno-Banatski, Branièevski, Borski din Serbia interesati de cooperarea în domeniile: dezvoltare economicã si socialã, mediu si pregãtirea pentru situatii de urgentã si promovarea schimburilor între comunitãti („people to people”).

Proiectele trebuie sã aibã un impact transfrontalier net si trebuie sã dovedeascã valoarea adãugatã. Dupã definitivarea Ghidului Aplicantului, potentialii beneficiari sunt rugati sã acorde o atentie sporitã criteriilor de eligibilitate si sã respecte întocmai prevederile Ghidului în momentul transmiterii aplicatiilor.

Pentru mai multe detalii poate fi accesate urmãtoarele site-uri: www.romania-serbia.net, www.mdlpl.ro, www.infocooperare.ro si www.fonduri-ue.ro.

Descarcă Formularul cu Ideea de proiect.

Sursa: MDLPL

Vizualizări: 84