Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: Aplicarea prevederilor referitoare la eligibilitatea costului forajului de exploatare stabilite prin Ghidul aferent OS 6.1 Creșterea producției de energie din resurse regenerabile

AM POCU a publicat vineri, 19 iunie, Nota nr. 2062/18.06.2020 privind aplicarea prevederilor referitoare la eligibilitatea costului forajului de exploatare stabilite prin ghidul solicitantului aferent obiectivului specific 6.1 – Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) – componenta producție.

Conform notei menționate, în cadrul proiectelor aferente acestui apel cheltuielile cu lucrările de execuție a forajelor de exploatare vor putea fi solicitate la rambursare și rambursate cu respectarea condițiilor de mai jos, după caz:

  • Cheltuielile aferente lucrărilor de execuție/modernizare a forajelor de exploatare sunt solicitate la rambursare ulterior emiterii de către autoritatea competentă a licenței de exploatare sau
  • Cheltuielile aferente lucrărilor de execuție/modernizare a forajelor de exploatare sunt solicitate la rambursare anterior emiterii de către autoritatea competentă a licenței de exploatare cu asumarea de către beneficiarul finanțării a următoarei condiții specifice care va fi prevazută în contractul de finanțare: AM POIM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, cu recuperarea după caz a finanțării acordate, dacă până la depunerea cererii de plată finale, beneficiarul nu va prezenta documentul emis de către autoritatea competentă care confirmă acordarea licenței de exploatare a resursei de apă geotermală utilizată de către proiect.

Sursa: MFE

Documente
Nota nr. 2062.pdf
Vizualizări: 87