Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Parlamentul a aprobat legea prin care Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor gestiona direct banii europeni pe viitoarele programe regionale

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 10 iunie 2020, proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene, care au drept scop asigurarea cadrului general de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri europene atât pentru perioada de programare 2014-2020 cât și pentru următoarea perioadă de programare, respectiv 2021-2027, pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură, asigurarea condițiilor generale pentru flexibilizarea utilizării fondurilor europene precum și pentru utilizarea eficientă a fondurilor nerambursabile europene alocate României.

Legea prevede următoarele măsuri:

În ceea ce privește asigurarea descentralizării procesului decizional al fondurilor europene, la nivel regional:

 • La nivelul Regiunilor de Dezvoltare ale României, începând cu perioada de programare 2021-2027, Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor deveni Autorități de Management pentru Programele Operaționale de Dezvoltare Regională

În ceea ce privește descentralizarea procesului de management la nivelul altor Autorități de Management ale Programelor Operaționale:

 • Autoritățile de Management ale celorlalte programe operaționale stabilite potrivit legii pentru perioada de programare 2021-2027, pot desemna pentru anumite funcții și/sau tipuri de operațiuni cu impact regional sau sectorial, selectate la finanțare, Organisme Intermediare cu respectarea prevederilor Regulamentelor Europene în vigoare

Măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020:

 • În ceea ce privește implementarea proiectelor în vedere evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, pentru obiectivele de investiții din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, dezvoltare urbană, regenerare urbană, eficiență energetică și iluminat public finanțate din fonduri nerambursabile europene, denumite proiecte de infrastructură, beneficiarii/autoritățile contractante pot include în devizele generale de investiții, odată cu inițierea procedurilor de achiziție publică, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din investiția de bază,  exprimate în procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiția de bază, sau în sume fixe, după caz

Ministerul Fondurilor Europene a adoptat Ordonanța de Urgență privind măsurile pentru evitarea dezangajării ieri, 11 iunie.

 • Pentru proiectele de cercetare-dezvoltare pentru care se aplică schema ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, beneficiarii finanțării pot opta pentru aplicarea metodei de amortizare accelerată specifică;

În ceea ce privește pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027:

 • Sprijinul financiar menționat în lege se acordă prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 și POIM, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat. Documentațiile tehnico-economice pentru care se acordă sprijin financiar în conformitate cu prezenta lege sunt: studii de fezabilitate, proiecte tehnice de execuție, documentații tehnice pentru obținerea autorizațiilor de construire, studii geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru realizarea proiectelor de infrastructură.
 • Domeniile de interes strategic național/local pentru care se acordă sprijin în elaborarea documentațiilor conform prevederilor prezentei legi sunt:
  • transport;
  • apă - apă uzată;
  • managementul deșeurilor;
  • dezvoltare urbană;
  • regenerare urbană;
  • specializare inteligentă;
  • infrastructură rutieră de interes județean;
  • infrastructura de transport și distribuție a gazelor naturale.

Forma trimisă pentru promulgare este disponibilă aici.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 1024