Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

A fost aprobată realocarea rezervei de performanță aferentă Axei prioritare 2 către Axa prioritară 1 în cadrul POC!

În contextul neatingerii tuturor valorilor corespunzătoare etapei-cheie de implementare până la nivelul lunii decembrie 2018 din cadrul Axei prioritare 2- Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă din cadrul Programului Operațional Competitivitate, Direcția Generală Programe Europene Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a propus spre aprobare realocarea rezervei de performanță de 32.548.807 de euro FEDR către acțiuni/ priorități de investiții care și-au îndeplinit obiectivele stabilite în cadrul de performanță.

În cadrul Axei prioritare 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor a POC au fost îndepliniți toți indicatorii, conform unei note MFE.

Propunerile de realocare transmise către Comitetul de Monitorizare de AM POC:

  • În cadrul acțiunii 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură, secțiunea e-cultură a fost identificată suma de peste 700.000 de euro FEDR (diferență lansare-contractare), iar în secțiunea e-educație a fost identificată suma de peste 7 milioane de euro FEDR (diferență alocare- lansare) ;
  • În cadrul acțiunii 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data a fost identificată suma de 20 de milioane de euro FEDR (diferență alocare- lansare) ;
  • În contextul nelansării apelului aferent Acțiunii 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic a fost identificată suma de 4 milioane de euro FEDR.

Prioritatea de investiții 1a Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare- Secțiunea F a avut, conform informațiilor MFE, în anul 2015 o alocare de peste 69 de milioane de euro, 11 cereri de finanțare depuse și 9 proiecte care au putut fi finanțate.

În anul 2018, alocarea financiară a fost de peste 45 de milioane de euro, 25 de proiecte au fost depuse, cu un buget eligibil total de peste 1 miliard de euro.

În acest context, AMPOC a propus suplimentarea alocării pe această axă prioritară cu 32.548.807 de euro, suplimentare ce a fost aprobată la nivelul Ministerului Fondurilor Europene.

AM POC are un nou director general!

Decizia realocării rezervei de performanță aferentă Axei prioritare 2 către Axa prioritară 1 din cadrul POC a fost luată de noul director general al Direcției Generale Programe Europene Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Ana Maria Bușoniu, care a preluat șefia acestei direcții de la Svetlana Gomboș.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 647