Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POPAM: Documentele necesare implementării proiectelor se vor transmite numai prin intermediul SMIS2014+/MySmis2014

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime a anunțat ieri, 9 mai, că solicitanții și beneficiarii POPAM 2014-2020 au obligația să emită, să primească şi să prelucreze documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finanţare/ordinelor/deciziilor de finanţare, actelor adiţionale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanţare, cererilor de plată, dosarele achiziţiilor publice, rapoartelor de progres, precum şi alte categorii de documente care stau la baza implementării proiectelor numai prin intermediul stemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014.

Începând cu data de 15 iunie 2020, DGP-AMPOPAM nu va mai primi documente în format hârtie.

Solicitanții care au depus cereri de finanțare aflate în etape de verificare conformitate eligibilitate vor transmite și primi documente la/de la DGP-AMPOPAM atât prin aplicația SMIS, cât și prin e-mail la Compartimentul Regional POP de care aparțin.

Solicitanții care au depus cereri de finanțare aflate în etape de verificare evaluare selectare vor transmite și primi documente la/de la DGP-AMPOPAM atât prin aplicația SMIS, cât și prin e-mail la adresa bes@madr.ro de care aparțin.

Sursa: POPAM

Vizualizări: 129