Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Noi facilități pe perioada stării de alertă adoptate de MEEMA pentru beneficiarii programelor naționale gestionate

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a adoptat, prin Ordin al Ministrului publicat în Monitorul Oficial, măsuri pe perioada stării de alertă, care vin în sprijinul IMM-urilor beneficiare ale programelor naționale destinate înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii derulate de MEEMA.

Aceste seturi succesive de măsuri economice pe care le-a luat Guvernul României au avut ca punct de pornire și permanent reper situația concretă din piață, pe care ne-au transmis-o firmele cu care am fost într-un dialog continuu. Aceste măsuri constituie un sprijin real pentru agenții economici în relansarea activității și revenirea lor pe piață, în noul context economic post-pandemie”, a declarat Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

În conformitate cu ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1802/28.05.2020, pe perioada stării de alertă:

  • În domeniile în care se mențin restricții, clauzele contractelor încheiate cu beneficiarii programelor gestionate de MEEMA se adaptează cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de alertă;
  • Situațiile generate de deciziile emise de autorități se analizează individual și nu constituie motiv de încetare a contractului/recuperarea finanțării după ieșirea din starea de urgență, dacă beneficiarul respectă obligațiile contractuale începând cu data încetării stării de alertă;
  • Durata de implementare a contractelor încheiate în domeniile de activitate afectate și pe perioada stării de alertă se poate prelungi cu perioada stării de alertă;
  • Contractul/acordul de finanțare se poate modifica, în condițiile dispozițiilor cuprinse în acesta și în limitele legii, prin act adițional semnat de ambele părți;
  • Pe perioada stării de alertă administratorul programelor nu întreprinde nici un demers pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat beneficiarilor care au fost afectați ca urmare a măsurilor impuse de autorități;
  • Aceste dispoziții nu pot conduce la exonerarea de răspundere a beneficiarilor care nu și-au îndeplinit obligațiile până la data decretării stării de urgență.

Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1802/28.05.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 476/04.06.2020 dă posibilitatea beneficiarilor afectați de măsurile instituite de autorități pe perioada stării de alertă, să beneficieze de reglementările pe perioada pandemiei SARS-CoV-2, fără a se dispune rezilierea contractului de finanțare și recuperarea ajutorului de minimis acordat, pentru aceste motive.

Sursa: MEEMA

Vizualizări: 251