Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Palatul Universității din București și Clădirea „Mihai Eminescu” din cadrul ASE București vor fi reabilitate prin CNI

În cadrul ședinței de Guvern din 4 iunie au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru:

  • restaurarea Palatului Universității din București (B-dul Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3) și
  • consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirii „Mihai Eminescu” din cadrul Academiei de Studii Economice București.

Palatul Universității – 445,88 milioane lei

Lucrările vor viza consolidarea, restaurarea învelitorii și a șarpantei, restaurarea fațadelor (inclusiv a tâmplăriei exterioare), modificări funcționale și restaurarea finisajelor interioare, iluminat arhitectural fațade, reabilitarea instalațiilor, degajarea curții interioare, conservarea și punerea în valoare a vestigiilor arheologice din curtea interioară prin amenajarea unui spațiu muzeal, amenajări exterioare.

Valoarea estimată a lucrărilor este de 445,88 milioane de lei, iar durata estimată de realizare este de 60 de luni. Universitatea din București participă la realizarea obiectivului prin finanțarea lucrărilor și serviciilor neeligibile prin program (lucrările exterioare – amenajarea terenului, rețele exterioare din incintă), în valoare de 2,37 de milioane de lei, inclusiv TVA, conform devizului general aferent obiectivului, însușit, conform legii, sumă aprobată prin Hotărârea Senatului Universității din București nr. 7 din 26.03.2020.

În perioada următoare, CNI va demara procedura de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de proiectare și execuție.

Palatul Universității este o clădire de importanță esențială, în prezent aici funcționând 8 dintre cele mai vechi și mai prestigioase facultăți (Facultatea de Administrație și Afaceri, Facultatea de Chimie, Facultatea de Geografie, Facultatea de Geologie și Geofizică, Facultatea de Istorie, Facultatea de Limbi și Literaturi străine, Facultatea de Litere și Facultatea de Matematică și Informatică).

Clădirea „Mihai Eminescu”, ASE București – 132,55 milioane lei

Proiectul vizează reabilitarea clădirii existente, finalizată în anul 1968, prin consolidarea structurii și refacerea finisajelor și a instalațiilor, pentru aducerea imobilului la standarde de funcționare și de securitate moderne, europene.

Astfel, se vor executa, printre altele, lucrări de reabilitare a structurii de rezistență a clădirii, lucrări pentru reducerea consumurilor energetice (înlocuire tâmplărie, refacere terasă, termoizolare fațade și planșee, înlocuire instalație electrică, lucrări modernizare instalații de ventilație, sanitare etc.), refacere finisaje interioare și exterioare.

Valoarea estimată a investiției este de 132,55 de milioane de lei, iar durata estimată de realizare este de 24 de luni (dintre care 3 luni vor fi dedicate activității de proiectare).

În perioada următoare, CNI va demara procedura de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de proiectare și execuție.

Obiectivele vor fi realizate prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, derulat de Compania Națională de Investiții, instituție sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MLPDA

Vizualizări: 198