Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

CNI va implementa proiecte/programe finanțate din fonduri europene în perioada de 2014–2020 și perioada 2021–2027, în cadrul POIM, POC și POR

Guvernul României a adoptat, în cadrul ședinței de joi, 4 iunie, o Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I." - S.A.

Actul normativ reglementează faptul că CNI va implementa proiecte/programe finanțate din fonduri europene în perioada de 2014 – 2020 și perioada 2021 – 2027, în cadrul următoarelor programe operaționale: Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Regional.

De asemenea, potrivit Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., se propune crearea a două noi subprograme care să vizeze realizarea de „Drumuri de interes local și drumuri de interes județean” și realizarea de „Fose septice, stații de microepurare și sisteme de alimentare cu apă”.

Astfel, se creează cadrul legal pentru derularea unor investiții de construire, reabilitare, modernizare a infrastructurii rutiere de la nivel local și județean, la cererea beneficiarilor, precum și cadrul legal pentru realizarea de investiții privind dezvoltarea rețelelor la nivel național în sectorul colectării, epurării apelor uzate și al sistemelor de alimentare cu apă, dat fiind faptul că, în prezent, o mare parte a locuitorilor României nu beneficiază de utilitățile de bază (apă curentă, canalizare). În vederea evitării dublei finanțări, se va avea în vedere instituirea unei prevederi prin care beneficiarii vor avea obligația depunerii unei declarații pe proprie răspundere, din care să reiasă că nu beneficiază de fonduri din alte surse pentru cheltuielile eligibile prin viitoarele subprograme.

Provocarea teritorială majoră este reprezentată de acele zone în care există o incidență scăzută în ceea  ce privește echiparea cu infrastructură edilitară și pentru care asigurarea conformității ar genera costuri financiare ridicate, cu sporirea cheltuielilor aferente operațiunilor de mentenanță a infrastructurii tehnico-edilitare necesare, motiv pentru care alternativa o poate reprezenta construirea unor fose septice moderne, complet echipate pentru conformarea la condițiile impuse de protejarea mediului, respectiv amplasarea unor microstații de epurare.

Totodată, pentru a facilita accesul la finanțare pentru potențialii beneficiari, au fost redefinite două dintre subprogramele existente. Concret, subprogramul ”Instituții de învățământ superior de stat” devine ”Institutuții de învățâmânt de stat” (astfel încât să poată fi finanțate și instituții din învățământul preșcolar și școlar care, până la această dată, erau excluse din acest subprogram), iar subprogramul ”Unități sanitare din mediul urban” devine ”Unități sanitare” (astfel încât să poată fi incluse spre finanțare și realizarea de instituții medicale în mediul rural - de exemplu, realizarea dispensarelor în mediu rural care ar putea prelua și trata cazurile ușoare în proximitatea domiciliului pacientului).

Sursa: MLPDA

Vizualizări: 1193