Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Guvernul a adoptat OUG nr.88/2020 care vizează pregătirea portofoliului pentru perioada de programare 2021-2027

Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Conform actului normativ:

 • Se va acorda sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico-economice în următoarele domenii de interes strategic național/local:
  • Transport și transport intermodal;
  • Apă- apă uzată;
  • Gestionarea deșeurilor;
  • Mobilitate urbană;
  • Regenerare urbană;
  • Infrastructură rutieră de interes județean;
  • Centre de agrement/ baze turistice/ tabere școlare;
  • Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu;
  • Specializare inteligentă.
 • Sprijinul financiar se va acorda pentru următoarele documentații tehnico-economice:
  • Studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
  • Proiect pentru autorizarea/ desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție.
  • În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin și pentru documentații de tipul:
  • Plan de afaceri;
  • Studiu de marketing;
  • Studiu de oportunitate
  • Studii geotehnice;
  • Studii pentru obținerea acordurilor/ avizelor de mediu;
  • Studii arheologice;
  • Studii hidrologice;
  • Studii topografice;
  • Documentații cadastrale;
  • Alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/ autorizații necesare implementării proiectelor din domeniile menționate mai sus.

După tipul domeniului vizat de proiecte, finanțarea se va acorda în funcție de îndeplinirea tuturor condițiilor de finanțare menționate în ordonanța de urgență.

Beneficiarii sprijinului financiar acordat în condițiile ordonanței de urgență au obligația de a depune cereri de finanțare pentru proiectele pentru care au fost pregătite documentațiile tehnico-economice în cadrul apelurilor de proiecte din perioada de programare 2021-2027, în condițiile prevăzute de ghidurile solicitantului.

Pentru a consulta textul integral al OUG, click aici.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: ADR Nord-Vest

Vizualizări: 1062