Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Condițiile oficiale pentru apelul de proiecte Innotech Student!

AM POCU a lansat astăzi apelul de proiecte „Innotech Student”.

Solicitanți eligibili:

 •  Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate;
 •  Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate între acestea și sectorul privat/ centre de CDI;
 •  Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române
 • Academia Română;
 •  Asociaţii profesionale;
 •  Camere de comerţ şi industrie;
 • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
 • Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
 • Organizaţii sindicale şi patronate;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • ONG-uri;
 • Parteneriate între categoriile mai sus menționate.

Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat.

Suma alocată prezentului apel este de 20.000.000 euro, din care contribuția UE este de 85%, iar contribuția națională este de 15%. Conform unor declarații de astăzi ale Ralucăi Turcan, viceprim-ministru și Marcel Boloș, ministrul fondurilor europne, există posibilitatea suplimentării acestui buget până la 150 de milioane de euro.

Valoarea eligibilă a unui proiect este de maximum 2.000.000 euro.

Acțiuni sprijinite:

Etapa I – Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților – cu o durată maximă de 12 luni

Activitități:

 • campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;
 • selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială;
 • derularea programului de formare antreprenorială;
 • selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;
 • organizarea și derularea de întreprinderi simulate;
 • efectuarea de stagii de practică;
 • furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;
 • asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;

Etapa II – Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri

Activități:

 • decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului;
 • monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate;

Firmele nou înființate vor putea primi până la 100.000 euro în funcție de numărul de angajați (pentru o subvenție maximă, antreprenorii vor trebui să angajeze cel puțin 5 persoane). Durata implementării planurilor de afaceri va fi de 12 luni.

Etapa III – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului

Antreprenorii vor trebui să mențină cel puțin 6 luni după finalizarea implementării planurilor de afaceri locurile de muncă nou create.

Perioada de depunere proiecte de către potențialii administratori de grant: 15 iunie 2020, ora 16:00 - 31 august 2020, ora 16.00.

Timeline orientativ 

Descarcă ghidul

Sursă date și foto: MFE

Vizualizări: 3020