Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: Instrucțiune privind respectarea prevederilor Directivei Habitate și a legislației aplicabile în cadrul proiectelor de investiții propuse la finanțare

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a publicat astăzi, 28 mai, Instrucțiunea nr. 29/27.05.2020 privind respectarea prevederilor Directivei Habitate și a legislației aplicabile în cadrul proiectelor de investiții propuse la finanțare din POIM 2014-2020.

Documentul prevede, printre altele, următoarele:

1. Solicitanții de finanțare, care propun proiecte de investiții/ activități în interiorul și/ sau în vecinătatea siturilor Natura 2000, se vor asigura că documentațiile elaborate în procedura de evaluare a impactului asupra mediului conțin:

a. Toate informațiile prevăzute de legislația în vigoare, cu accent asupra prezentării potențialului impact al proiectului asupra obiectivelor specifice/ măsurilor minime de conservare;

b. Evaluarea impactului cumulat asupra factorilor de mediu, inclusiv la nivelul siturilor Natura 2000.

2. Solicitanții vor notifica AM POIM cu privire la siturile Natura 2000 pentru care nu au fost stabilite obiective specifice/ măsuri minime de conservare.

3. Ulterior elaborării obiectivelor specifice/ măsurilor minime de conservare, solicitanții au obligația de a asigura aplicarea prevederilor Directivei Habitate și a legislației naționale după cum urmează:  

a. În cazul proiectelor pentru care procedura EIM va începe sau este în desfășurare, documentația de mediu va fi completată cu prezentarea impactului potențial asupra obiectivelor specifice/ măsurile minime de conservare, astfel încât decizia autorității de mediu să fie luată în urma analizei unor documente care să îndeplinească toate cerințele din legislație. În cazul în care completarea RIM/EA a avut loc ulterior dezbaterilor publice, se va asigura respectarea termenului de 10 zile de punere la dispoziția publicului a acestor completări.

b. În cazul proiectelor pentru care procedura EIM este finalizată și documentația în baza căreia au fost emise actele de reglementare nu a inclus prezentarea impactului potențial asupra obiectivelor specifice/ măsurilor minime de conservare, titularul proiectului va asigura elaborarea unui document de prezentare a acestor informații în completare la memoriul de prezentare/ RIM/ EA. Acest document va fi transmis spre analiză autorității de mediu emitente a actului de reglementare.

Restul articolelor care fac subiectul Instrucțiunii pot fi găsite aici.

Sursa: MFE

Vizualizări: 248