Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Consultare privind modificarea POPAM prin introducerea unor măsuri pentru limitarea efectelor epidemiei de Covid-19 în sectorul pescăresc

Autoritatea de Management pentru POPAM a lansat, în data de 25 mai, o consultare privind modificarea POPAM prin introducere unor măsuri pentru limitarea efectelor epidemiei de Covid-19 în sectorul pescăresc.

Prin Regulamentul (UE) nr. 560/2020, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime a fost amendat astfel încât să poată acoperi și anumite intervenții specifice pentru combaterea efectelor epidemiei de Covid 19 asupra sectorului pescăresc.

În funcție de condițiile de eligibilitate prevăzute de regulamentul consolidat, formele de sprijin care ar putea fi implementate prin POPAM în România sunt:

 • compensații pentru pescari în cazul încetării temporare, în intervalul 01.02.2020-31.12.2020 din cauza epidemiei de Covid19, a activității de pescuit comercial (marin și în apele interioare) – art. 33, alin (1) lit d);
 • compensații pentru acvacultori în cazul reducerii temporare a producției și a vânzărilor sau în cazul costurilor suplimentare cu depozitarea, în intervalul 01.02.2020-31.12.2020, din cauza epidemiei de Covid-19;
 • compensații pentru procesatori în cazul reducerii temporare a producției și a vânzărilor sau în cazul costurilor suplimentare cu depozitarea, în intervalul 01.02.2020-31.12.2020, din cauza epidemiei de Covid-19.

Întrucât aceste forme de sprijin nu sunt prevăzute în POPAM, pentru implementarea lor este necesară modificarea programului operațional, în funcție de solicitările partenerilor din sector, de îndeplinirea condițiilor de eligibilitate de către solicitanți și de disponibilitatea resurselor financiare ale POPAM. Pentru fiecare nouă măsură trebuie stabilită alocarea financiară proprie și țintele pentru indicatorii de realizare și de rezultat. La fel ca la elaborarea proiectului de POPAM, aceste elemente vor fi stabilite în urma consultării partenerilor din sector.

Organizațiile reprezentative trebuie să trimită, utilizând modelele corespunzătoare din anexe, următoarele informații:

Pentru pescuitul comercial de la Marea Neagră și din apele interioare:

1. numărul de pescari comerciali și de proprietari de nave/ambarcațiuni de pescuit (IMM) din organizație care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au avut, conform documentelor justificative legale, activitate doar pe mare sau doar în apele interioare, timp de 120 de zile în ultimii doi ani;
 • au încetat activitatea de pescuit comercial după data de 01.02.2020, în afara perioadei de prohibiție, din cauza epidemiei de Covid-19 (dețin documente doveditoare referitoare la îmbolnăvire/îmbolnăviri, carantină, izolare sau imposibilitatea debarcării/ vânzării capturii din cauza situației generate de epidemia de Covid-19; aceste documente nu trebuie comunicate în cadrul procesului de consultare).

2. în cazul IMM-urilor care îndeplinesc condițiile de la punctul I.1, valoarea medie a cantității de pește vândut în 2017, 2018 și 2019 în perioadele similare (zilele calendaristice) cu cea de încetare temporară a activității din cauza epidemiei de Covid-19.

3. în cazul IMM-urilor care îndeplinesc condițiile de la punctul I.1, valoarea vânzărilor, la nivel de organizație, în perioada de încetare temporară a activității din cauza epidemiei de Covid-19 (în anul 2020).

Pentru acvacultură:

 • numărul de membri din organizație (întreprinderi din acvacultură) care au înregistrat reducerea temporară a vânzărilor în intervalul 16.03.2020-14.05.2020, din cauza epidemiei de Covid-19;
 • în cazul acestor membri, valoarea vânzărilor în intervalul 16.03-14.05 în anii 2017, 2018 și 2019, pe baza documentelor contabile (aceste documente nu trebuie comunicate în cadrul procesului de consultare)

și

 • valoarea producției vândute, la nivel de organizație, în intervalul 16.03.2020-14.05.2020 pe baza documentelor contabile (aceste documente nu trebuie comunicate în cadrul procesului de consultare).

Pentru procesare:

 • numărul de membri din organizație (întreprinderi de procesare) care au înregistrat reducerea temporară a producției și a vânzărilor în intervalul 16.03.2020-14.05.2020, din cauza epidemiei de Covid-19;
 • în cazul acestor membri, valoarea producției și a vânzărilor în intervalul 16.03-14.05 în anii 2017, 2018 și 2019, pe baza documentelor contabile (aceste documente nu trebuie comunicate în cadrul procesului de consultare)

și

 • valoarea producției vândute la nivel de organizație, în intervalul 16.03.2020-14.05.2020 pe baza documentelor contabile (aceste documente nu trebuie comunicate în cadrul procesului de consultare).

Pentru a putea estima numărul de potențiali solicitanți care respectă condițiile impuse de regulament, necesarul de alocare financiară pentru fiecare nouă măsură și țintele aferente acesteia, organizațiile reprezentative din sectorul pescăresc pot transmite la adresa programare.popam@madr.ro, până la data de 5 iunie 2020.

Sursa: AM POPAM

Vizualizări: 68