Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Proiect de Hotărâre de Guvern: Modificări la modalitatea de stabilire a valorii estimate a achiziției

Ministerul Fondurilor Europene a lansat astăzi, 25 mai, în consultare publică, un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice și al achizițiilor sectoriale.

Documentul vizează, în principal, următoarele:

  • determinarea valorii estimate a achiziției prin cumularea valorii estimate a serviciilor de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului cu valoarea estimată a lucrărilor aferente unui obiectiv de investiții – în situația în care acestea fac obiectul aceluiași contract de achiziție publică de lucrări;
  • determinarea valorii estimate a achiziției prin raportare la fiecare tip de contract în parte (servicii / lucrări), în cazul în care autoritatea/entitatea contractantă atribuie contracte diferite - servicii de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului, respectiv execuție lucrări pentru realizarea aceluiași obiectiv de investiții.

Modificarea actelor normative este propusă conform notei de fundamentare ca urmare a constatării  „unei tendințe de întârziere în procesul de achiziție, generată de aplicarea unor proceduri de achiziție complexe în raport cu valoarea estimată a serviciilor de proiectare. Aplicarea procedurilor a condus la întârzieri în achiziția serviciilor de proiectare, care s-au reflectat ulterior și prin întârzierea execuției”.

Prin modificarea prevederilor actelor normative, autoritățile/entitățile contractante care decid să atribuie serviciile de proiectare aferente unui obiectiv de investiții separat de execuția lucrărilor pentru același obiectiv de investiții nu vor mai stabili valoarea estimată a achiziției prin cumularea valorilor estimate ale celor două tipuri diferite de contracte, alegând procedura de atribuire a fiecărui contract individual în funcție de valoarea estimată a serviciilor sau a lucrărilor care fac obiectul respectivului contract.

Descarcă proiectul de Hotărâre de Guvern.

Documentul este lansat în consultare publică pe o perioadă de 10 zile de la publicarea acestuia, respectiv 25 mai 2020.

Propunerile și observațiile pot fi transmise la adresa de e-mail: acte.normative@fonduri-ue.ro sau prin formularul online disponibil pe site-ul MFE.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 1984