Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Instrucțiune privind activitatea de evaluare, selecție, contractare și monitorizare a proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020

Conform unui comunicat oficial emis ieri, 20 mai 2020, AM POR a emis Instrucțiunea nr. 153/2020 referitoare la activitatea de evaluare, selecție, contractare și monitorizare a proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în contextul creat de instituirea stării de alertă.

Documentul prevede, printre altele, următoarele:

  1. Prevederile instrucțiunii AMPOR nr. 145/2020 privind procesul de evaluare, selecție și contractare se prelungesc pe perioada stării de alertă legal instituită.
  2. Prin excepție de la punctul de mai sus, perioada de depunere a proiectelor pentru apelul cu cod SMIS POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1, se prelungește până la data de 30 iunie 2020, ora 12.00 având în vedere necesitatea procesării solicitării solicitărilor ADR NV 139229/18.03.2020 și modificarea schemei de ajutor de măsuri aplicabile precum și a ghidului specific. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei instrucțiuni personalul SECP va procesa în MYSMIS modificările legate de prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul mai sus menționat.
  3. Prin excepție de la punctul 1 de mai sus, vizitele la fața locului se pot efectua pentru toate axele prioritare, mai puțin axele prioritare 1-2, cu participarea doar a expertului tehnic din cadrul comisiei de evaluare tehnică și financiară și a unui reprezentant al OI, de preferat secretarul sau președintele comisiei de evaluare tehnică și financiară. Pentru toate axele prioritare, la vizita la fața locului, se va prelua o declarație pe proprie răspundere a solicitantului la finanțare cu privire la conformitatea documentelor încărcate în MYSMIS, iar corespondența cu originalul a documentelor anexate la cererea de finanțare nu mai este obligatoriu a fi verificată. Cu toate acestea, dacă OI consideră necesară verificarea conformității unui anumit document cu orginalul, va solicita documentul respectiv și va menționa în raportul de vizită la fața locului. Expertul tehnic și reprezentantul OI care au participat la vizita la fața locului au obligația întocmirii formularului de vizită la fața locului și menționarea aspectelor constatate.
  4. Condițiile generale, exemplarul OI din contractele de finanțare se vor transmite avizate intern la nivelul ADR cu semnătură electronica extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Descarcă Instrucțiunea

Sursa: ADR Sud-Muntenia

Vizualizări: 865