Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

MFE selectează organizații pentru a face parte din structurile parteneriale de pregătire a programelor operaționale și a Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027

În acord cu arhitectura propusă pentru Programele Operaționale 2021-2027, așa cum a fost aprobată în data de 27 februarie 2020 prin Memorandumul cu tema Programele operaționale/naționale şi arhitectura instituțională de gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, Ministerul Fondurilor Europene a lansat ieri, 18 mai 2020, procesul de constituire a structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale și Acordului de Parteneriat 2021-2027.

Aceste structuri vor asigura cadrul de consultare a partenerilor relevanți pe parcursul procesului de elaborare și negociere cu Comisia Europeană a documentelor programatice post-2020.

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi şi implicaţi ca membri ai structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale și Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027, MFE invită organizaţiile interesate din rândul partenerilor relevanţi din mediul economic, social, universitar şi din societatea civilă să îşi exprime interesul pentru participarea în cadrul structurilor parteneriale aferente fiecărui Program Operațional și în cadrul Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat, prin completarea Formularului de candidatură şi transmiterea acestuia pe adresa: parteneriat.programare@fonduri-ue.ro.

Formularele privind exprimarea interesului completate vor fi transmise MFE pe cale electronică, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la lansarea prezentului anunț, dar nu mai târziu de 25 mai 2020.

În procesul de selecție, MFE va urmări asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru fiecare Program Operațional, în acord cu prevederile Codului european de conduită referitor la parteneriat. Procesul de selecție se va realiza conform Grilei de evaluare și punctaj care oferă criteriile pe baza cărora se va realiza selecția partenerilor, în vederea asigurării unui proces transparent și echitabil.

Depunerea contestațiilor se va realiza în termen de maximum 3 zile de la data publicării rezultatelor procesului de evaluare și selecție, prin formularea unei contestații care să includă obiectul contestației și argumentele care susțin punctul de vedere al organizației cu privire la aspectele contestate.

Sursa: MFE

Vizualizări: 2370