Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Furnizorii de formare pot organiza online pregătirea practică și examenele de certificare!

Guvernul României a emis o ordonanță de urgență care reglementează modalitatea de desfășurare a programelor de formare profesională a adulților organizate în condițiile OG nr.129/2000 în perioada următoare.

Conform documentului, pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, pentru programele de formare profesională a adulților, organizate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților se pot desfășura și în sistem on-line, cu notificarea comisiei de autorizare, următoarele activități:

a) pregătirea teoretică a tuturor programelor de formare autorizate;

b) pregătirea practică a programelor de inițiere, specializare și perfecționare, care nu implică activități practice care trebuie să se desfășoare într-un spațiu cu dotări specifice, conform standardului ocupațional;

c) susținerea examenului de absolvire a programelor de inițiere, specializare și perfecționare desfășurate în sistem on-line. Examenul de absolvire se organizează de furnizorul de formare profesională sub coordonarea comisiei de autorizare județene sau a municipiului București, în condițiile Ordinului comun nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția condițiilor care privesc sala sau spațiul de derulare a probelor

Ordonanța publicată pe 14 mai mai precizează că Notificarea comisiei de autorizare se face cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată a începerii activității, prin poșta electronică, și cuprinde obligatoriu și cumulative următoarele informații:

a) mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor necesare ocupației respective, teoretice și practice, după caz;

b) dotările, echipamentele și materialele necesare formării;

c) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională autorizat.

Furnizorul de formare profesională poate începe derularea programului de formare profesională  după primirea acordului scris al comisiei de autorizare, transmis prin mijloace electronice, în termen de 2 zile de la primirea notificării. Domeniile de activitate și instrucțiunile privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale (până la ora publicării acestei știri nu a fost emis acest ordin).

Raluca Prelucă,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 1835