Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Proiecte de infrastructură finanțate din Regio, în orașele Topoloveni, Alexandria și Slănic

În data de 13 mai au fost semnate contractele de finanțare pentru trei proiecte de investiții. Este vorba despre aplicațiile: „Modernizare/extindere alei pietonale și construire piste de bicicliști în oraș Topoloveni”, depus de Primăria Orașului Topoloveni, „Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din municipiul Alexandria”, depus de Primăria Municipiului Alexandria și de „Înființare centru social de zi pentru persoane vârstnice în orașul Slănic, județul Prahova”, depus de Primăria Orașului Slănic în parteneriat cu Primăria Orașului Plopeni.

Demersul Primăriei Orașului Topoloveni – „Modernizare/extindere alei pietonale și construire piste de bicicliști în oraș Topoloveni” are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii destinate folosirii modurilor nepoluante și nemotorizate de transport, în vederea diminuării deplasărilor cu autoturismele personale iar proiectul propune investiții a căror valoare totală este de 18.583.602,48 lei. Din aceștia peste 15,7 milioane de lei sunt asigurate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), peste 2,4 milioane de lei provin din bugetul de stat, contribuția beneficiarului depășind valoarea de 370 de mii de lei. Aplicația este finanțată prin Regio (Programul Operațional Regional 2014 – 2020) în cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific - 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” și are o perioadă de implementare de 50 de luni, de la 1 martie 2018 până la 30 aprilie 2022.

Prin „Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din municipiul Alexandria”, administrația locală are în vedere adoptarea unor măsuri de sprijinire a locuitorilor din zona vizată de proiect, încadrată, conform statisticilor, în categoria zonelor urbane marginalizate. Proiectul este finanțat din Regio, Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.3 - „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 4.3 – „Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România”, și are o valoare totală de 4.321.746,92 lei. Din aceștia, peste 3,4 milioane de lei sunt alocate din FEDR, peste 525 de mii de lei provin din bugetul de stat, beneficiarul asigură o cofinanțare depășește 80 de mii de lei, în timp ce peste 279 de mii de lei constituie valoarea cheltuielilor neeligibile.

„Înființare centru social de zi pentru persoane vârstnice în orașul Slănic, județul Prahova” depus de Primăria Orașului Slănic, liderul de proiect, în parteneriat cu Primăria Orașului Plopeni, este finanțat din Regio, în cadrul Axei prioritare 8 - „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: persoane vârstnice.

Prin constituirea centrului social de zi, fără componentă rezidențială, cele două instituții partenere își propun să crească gradul de acoperire cu servicii sociale destinate vârstnicilor, precum și creșterea calități infrastructurii de sănătate și sociale din județul Prahova. Investițiile din cadrul proiectului au o valoare totală de 3.953.601,22 lei, din care contribuția FEDR este de peste 2,6 milioane de lei, alocarea din bugetul de stat se ridică la peste un milion de lei, peste 75 de mii de lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. De asemenea, valoarea cheltuielilor neeligibile depășește 200 de mi de lei. Perioada în care va fi implementat proiectul este de 36 de luni, în intervalul 21 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2021.

Sursa: ADR Sud Muntenia

Vizualizări: 88