Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Proiectele suspendate în perioada stării de urgență pot rămâne suspendate și pe durata stării de alertă

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat astăzi Instrucțiunea nr. 7/15.05.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate POCU 2014 – 2020.

Instrucțiunea prevede următoarele:

  • Pe durata stării de alertă, beneficiarii/ partenerii proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 vor continua măsurile necesare protejării tuturor persoanelor implicate în implementare;
  • Proiectele pentru care beneficiarul a solicitat suspendarea implementării rămân suspendate și pe durata stării de alertă, iar suspendarea încetează de drept la data încetării stării de alertă sau la o dată anterioară acesteia, dacă beneficiarul o solicită;
  • Decizia cu privire la continuarea implementării proiectului pe perioada stării de alertă sau suspendarea implementării acestuia aparține în totalitate beneficiarului și se realizează la inițiativa acestuia;
  • În termen de maximum 10 zile calendaristice de la încetarea stării de alertă, beneficiarii vor depune la Organismul Intermediar responsabil, spre aprobare, un plan de acțiuni de recuperare a întârzierilor înregistrate pe durata stării de urgență și de alertă;
  • În funcție de planul de acțiuni propus, AM/ OI va permite prelungirea duratei de implementare a proiectului. Această măsură va fi inclusă în planul de acțiuni, în cazul în care atingerea indicatorilor și finalizarea activităților nu se poate realiza în numărul de luni inițial prevăzut;
  • Durata de implementare se va putea prelungi prin act adițional, ce se va depune după încetarea stării de alertă, cu o perioadă care nu va depăși durata cumulată a stării de urgență și a stării de alertă, fără a depăși 31.12.2023;
  • Beneficiarii pot depune pe perioada stării de alertă o solicitare de suspendare a implementării proiectului;
  • Suspendarea implementării proiectului reprezintă sistarea tuturor activităților;
  • În cazul operațiunilor care finanțează scheme de antreprenoriat, suspendarea proiectului nu presupune și suspendarea implementării planurilor de afaceri. Suspendarea implementării planurilor de afaceri reprezintă sistarea tuturor activităților care fac obiectul finanțării primite și suspendarea termenelor stabilite prin contractul de subvenție;
  • Beneficiarii/ Partenerii care sunt administratori de scheme de antreprenoriat vor avea în vedere re-dimensionarea resurselor umane și financiare utilizate în monitorizarea planurilor de afaceri rămase active.

Restul articolelor care fac subiectul Instrucțiunii pot fi găsite aici.

Anexa la instrucțiunea AM POCU nr.7/15/05/2020 este disponibilă aici.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 1117