Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Obligativitatea utilizării MySMIS în implementarea proiectelor se extinde și la nivelul POC

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate a publicat două noi instrucțiuni privind utilizarea sistemului informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 precum și stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POC 2014-2020.

Instrucțiunea nr.38/13.05.2020, privind utilizarea sistemului informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 pentru contractele de finanţare implementate în cadrul Programului Operațional Competitivitate, prevede următoarele:

 • Începând cu data de 18 mai 2020, beneficiarii POC 2014-2020 au obligația de a utiliza Modulul Comunicare din aplicația SMIS2014+/ MYSMIS2014 pentru transmiterea cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare/ rambursare aferente cererilor de plată, a rapoartelor de progres, a documentelor suport/ justificative aferente acestora, precum și a altor categorii de documente care stau la baza implementării proiectelor;
 • Documentele privind procedurile de achiziții vor fi transmise prin utilizarea Modulului Achiziții;
 • Documentele menționate mai sus vor fi semnate electronic la nivelul beneficiarului de către reprezentantul legal/ împuternicit;
 • Editarea și încărcarea de documente în acest modul se poate realiza atât de utilizatorii cu drepturi acordate pe proiect, cât și de către utilizatorul care este reprezentant legal/ împuternicit al entității juridice care a depus proiectul.

Restul articolelor care fac subiectul Instrucțiunii pot fi găsite aici.

Instrucțiunea nr.39/13.05.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanţate prin POC 2014-2020, în contextul aprobării OUG 52/2020 pentru modificarea art.29^3 alin.(2) din OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 prevede următoarele:

În vederea prefinanțării:

 • Beneficiarii pot solicita prefinanţare în tranşe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare, cu condiţia să existe contracte de achiziţie de produse, echipamente şi de lucrări aflate în implementare;
 • Beneficiarii transmit cererea de prefinanţare în valoare de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului însoţită de o notă justificativă din care să rezulte că sumele solicitate sunt aferente unor cheltuieli necesare pentru următoarele 6 luni, de la depunerea cererii de prefinanţare;
 • Beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanţare are obligaţia depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranşa de prefinanţare în contul beneficiarului, fără a depăşi durata contractului de finanţare.

În vederea mecanismului cererilor de plată:

 • Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, au obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată;
 • În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată, Organismul Intermediar/Autoritatea de Management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, Autoritatea de Management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale;
 • În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către Autoritatea de Management conform alin. (2), beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la Organismul Intermediar.

În vederea mecanismului cererilor de rambursare:

 • Beneficiarii/liderii de parteneriat au obligaţia de a depune la Organismele Intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maximum 6 luni de la efectuarea acestora, cu excepţia cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare;
 • În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la Organismul Intermediar a cererii de rambursare, Autoritatea de Management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale.

Restul articolelor care fac subiectul Instrucțiunii pot fi găsite aici.

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 109