Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ghidul aferent investițiilor în infrastructura agricolă și silvică, lansat în consultare publică!

Ieri, 6 mai 2020, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în consultare publică ghidul aferent submăsurii 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, Componenta - Infrastructura de irigaţii, aferent Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Beneficiari eligibili:

  • Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare.
  • Federațiile Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii pot depune cereri de finanțare numai în măsura în care sunt deținători de infrastructură secundară de irigații preluată prin protocol/proces verbal de predare-primire/alte documente.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:

  • 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune (SPP).

Ce se finanțează

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea infrastructurii secundare  de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune și/sau racordarea  la  utilități, sisteme de contorizare a apei, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.

Descarcă ghidul

Perioada aferentă consultării publice este de 10 zile de la data publicării,respectiv începand cu data de 06.05.2020, iar propunerile pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare@afir.info.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AFIR

Vizualizări: 489