Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Instrucțiune privind acordarea prefinanțării și decontarea cererilor de plată în cadrul POCA

UPDATE: AM POCA a publicat astăzi, 5 mai 2020, o nouă formă a Instrucțiunii nr. 5.

AM POCA a publicat astăzi, 4 mai 2020, Instrucțiunea nr. 5 privind acordarea prefinanțării și decontarea cererilor de plată beneficiarilor proiectelor finanțate prin POCA 2014-2020.

Conform documentului:

  • Beneficiarul/liderul de parteneriat poate transmite, prin sistemul informatic MySMIS2014, cererea de acordare a tranșei de prefinanțare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
  • Până la data de 31 decembrie 2020, beneficiarul/liderul de parteneriat poate transmite cerere de acordare a prefinanțării, în valoare de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, însoțită de o notă justificativă din care să rezulte că sumele solicitate sunt aferente unor cheltuieli necesare pentru următoarele 6 luni, de la depunerea cererii de prefinanțare, conform graficului de rambursare anexat contractului de finanțare;
  • Beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare are obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului/partenerului, fără a depăși durata contractului de finanțare.

Mecanismul decontării cererilor de plată

Până la data de 31 decembrie 2020, beneficiarii/liderii de parteneriat, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, care depun cerere de plată, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferentă cererii de plată.

Beneficiarul/liderul de parteneriat are obligația depunerii cererii de rambursare aferentă cererii de plată la autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încasarii sumelor virate de către autoritatea de management. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/ partenerilor.

Descarcă Instrucțiunea

Sursa: AM POCA

Vizualizări: 331