Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Proiect de OUG pentru digitalizarea sistemului de gestionare a fondurilor europene, în consultare publică!

Ministerul Fondurilor Europene a publicat vineri, 1 mai 2020, în consultare publică, un Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020.

Conform proiectului de act normativ:

  • Începând cu data de 1 iunie 2020, autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții ale Programului Operațional Infrastructură Mare, Programului Operațional Capital Uman, Programului Operațional Competitivitate, Programului Operațional Regional, Programului Operațional Capacitate Administrativă,  Programului Operațional Pescuit și Afaceri Maritime, Programului Operațional Asistență Tehnică, precum și Autoritatea de Management și beneficiarii proiectelor cu finanțare din Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate sunt obligate să emită, să primească și să prelucreze documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finanțare/ordinelor/deciziilor de finanțare, actelor adiționale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanțare, cererilor de plată, dosarele achizițiilor publice, rapoartelor de progres, precum și a altor categorii de documente care stau la baza implementării proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014.
  • Emiterea, transmiterea și prelucrarea documentelor în format letric este permisă numai pentru circuitul intern al acestora și numai pentru situațiile în care există obligativitatea legală a arhivării acestora în format letric.
  • Începând cu data de 1 iunie 2020, corespondența între autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiari se va derula numai în format electronic, fiecare dintre părți fiind obligată să își organizeze Registrul de Evidență Electronică a Corespondențe, dar și arhivarea electronică a acestor documente.

Pentru a consulta textul integral al proiectului de OUG, click aici.

Documentul se află în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile de la data publicării. Propunerile și observațiile pot fi transmise la adresa de email: acte.normative@fonduri-ue.ro sau prin formularul online disponibil pe site-ul MFE.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 1714