Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Va fi construit un centru multifuncțional în valoare de peste 1 milion euro prin POR dedicat persoanelor defavorizate din Târgu Mureș

Primăria Municipiului Tîrgu Mureș vine în ajutorul persoanelor din zonele marginalizate, prin construirea, echiparea și dotarea unui Centru Multifuncțional în Municipiul Tîrgu Mureș. Contractul de finanțare nerambursabilă alocă peste 6 milioane de lei, pentru realizarea unui spațiu de sprijin ce va putea garanta dreptul fiecărei persoane sau colectivități aflate într-o situație de nevoie socială, de natură economică, fizică, psihică sau socială, de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare și nediscriminatorii.

Contractul de finanțare va fi susținut din bugetul POR 2014-2020, gestionat la nivel regional de ADR Centru.

Descrierea investiției:

A fost propusă construirea unui centru multifuncțional cu o suprafață desfășurată de 619,48 mp, ce va avea cabinet medical (inclusiv anexe), sală multifuncțională, sală de terapii ocupaționale, sală de activități, sală de educație formală și non-formală, sală de limoterapie, grupuri sanitare, cabinete consiliere. Proiectul mai prevede măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, prin montarea unui sistem complet de pompe de căldură ce asigură producerea energiei termice necesară încălzirii spațiilor în perioada rece a anului și prepararea apei calde menajere pentru întreaga investiție. Este prevăzută, de asemenea, montarea unui sistem complet de panouri fotovoltaice, a unui sistem de iluminat led, dar și minimizarea deșeurilor generate, prin achiziționarea de euro-containere specializate pentru gunoi menajer, sticlă, plastic și hârtie.

Prin intermediul centrului, persoanele marginalizate vor avea șansa de a beneficia de asistență medicală și psihologică, la cerere, în caz de nevoie. Prin intermediul sălii de terapie ocupațională și a sălii de activități, persoanele marginalizate vor avea posibilitatea de a-și descoperi abilitățile practice și vocaționale, abilitați care vor contribui la angajarea lor, respectiv la integrarea în societate. Sala de limoterapie va permite socializarea persoanelor marginalizate, le va ajuta la activitățile de lucru în echipă și legarea de noi prietenii.

Detalii contract de finanțare:

Proiectul cu titlul „Reamenajarea spatiilor urbane cu centru multifuncțional in zonele de locuit marginalizate in vederea creșterii de facilitați destinate utilizării publice in zone marginalizate  din municipiul Tîrgu Mureș” are o valoare totală de 6.065.400,45 lei, din care din care valoarea finanțării nerambursabile este de 5.902.109,24 lei, aproximativ 1.290.000 Euro. Fondurile nerambursabile solicitate sunt alocate din bugetul aferent Regiunii Centru pentru Axa Prioritară 4 a Programului Operațional Regional 2014-2020, Obiectiv specific 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

Sursa: ADR Centru

Vizualizări: 74