Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

UE investeste un total de 350 miliarde euro prin Politica de coeziune

Programele Politicii de coeziune pentru perioada 2007–2013 sunt destinate să impulsioneze ocuparea forței de muncă și creșterea economică în toate statele membre ale UE și în toate regiunile, mulțumită intenselor negocieri care au reușit să genereze soluții pe măsura provocărilor viitorului. Acesta este mesajul Comisarilor Danuta Hübner (Politică Regională) și Vladimír Špidla (Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Egalitatea de Șanse), care au prezentat rezultatele negocierilor.

Ei au făcut publică o Comunicare asupra rezultatelor negocierilor referitoare la strategiile și programele politicii de coeziune pentru perioada 2007–2013. Aceasta analizează 450 de programe și concluzionează că statele membre și regiunile au operat modificări radicale în prioritățile lor, alocând investiții semnificative domeniilor competitivitate, ocuparea forței de muncă și creștere economică, în conformitate cu Strategia de la Lisabona.

Comisarul Hübner a declarat: „Politica de coeziune va sprijini cele mai importante proiecte care generează progrese în agenda ocupării forței de muncă și a creșterii economice, pe întreg teritoriul Uniunii, întregind alte politici comunitare. Toate statele membre au încorporat în programele lor obiectivele Strategiei de la Lisabona, înfruntând noi provocări cum ar fi globalizarea accelerată, apariția de modificări climatice, îmbătrânirea populației Europei sau fenomenele de migrare”.

Ea a salutat modul în care această rundă de negocieri s-a materializat în programe bine direcționate, mulțumită îmbunătățirilor în modalitatea de desfășurare a discuțiilor. De această dată, negocierile au implicat o paletă mult mai mare de actori – parteneri sociali și economici, precum și societatea civilă. Implicarea mai largă a actorilor locali în programe va sprijini implementarea lor, a adăugat ea.

Comentând asupra sprijinirii ocupării forței de muncă, Vladimír Špidla, Comisarul UE pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Egalitatea de Șanse, a afirmat: „Fondul Social European, ca principal instrument de care dispunem pentru investiții în ocuparea forței de muncă și în potențialul uman, va continua parcursul său de succes în următorii ani, transformând principiul coeziunii sociale în beneficii palpabile pentru milioane de cetățeni.” El a adăugat: „Impulsionarea ocupării forței de muncă și a creșterii economice reprezintă unul din domeniile de cea mai mare însemnătate pentru cetățenii din Europa, iar azi, FSE este mai important decât oricând pentru a realiza aceasta. Fiecare trebuie să aibă oportunitatea de a contribui la o Uniune Europeană prosperă: femei și bărbați, tineri și vârstnici, persoane având origini diferite și aparținând unor grupuri etnice diferite, persoane cu handicap și alte grupuri dezavantajate.”

În perioada 2007–2013, UE investește un total de 347,4 miliarde euro prin Politica de coeziune. Statele membre au obiective clar stabilite:

Cercetarea și inovarea sunt de acum priorități majore. Peste 86 miliarde euro, reprezentând 25% din resursele politicii de coeziune, sunt disponibile pentru a ne situa mai aproape de îndeplinirea obiectivului Strategiei de la Lisabona, de creștere a cheltuielilor cu cercetarea și dezvoltarea la 3% din PIB. În cazul Spaniei, cu toate că investițiile au scăzut față de perioada 2000–2006, cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea sunt stabilite în cifre absolute la mai mult decât dublu, ajungând la aproximativ 8 miliarde euro sau 23% din bugetul total.

Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) sunt recunoscute ca fiind determinanți importanți în procesul de impulsionare a dezvoltării regionale. Este de așteptat ca investițiile în servicii și infrastructură TIC prevăzute prin politica de coeziune să se situeze la un nivel mai mult decât dublu față de perioada de programe precedentă (2000–2006) și să atingă o valoare de 15,3 miliarde euro, cu Polonia, Italia, Grecia și Spania angajând cele mai mari bugete.

Sprijinul destinat firmelor, în principal întreprinderilor mici și mijlocii, se ridică la aproximativ 27 miliarde euro (8% din resursele politicii de coeziune). De exemplu, Finlanda va sprijini firmele nou înființate cu 343 milioane euro, în timp ce Polonia va direcționa investițiile din sfera politicii de coeziune pentru a facilita înființarea de noi firme prin reducerea numărului de zile necesare pentru a înființa o firmă de la 60 la 7.
Aproape 26 miliarde euro vor fi investite în îmbunătățirea calității și accesului la educație și formare profesională. Vor fi sprijinite proiectele destinate să faciliteze învățarea de-a lungul vieții și să împiedice elevii să abandoneze timpuriu școala, în special în Portugalia, Grecia și Italia. Vor fi alocate 19 miliarde euro pentru a îndepărta barierele din calea ocupării forței de muncă, în special în cazul femeilor, tinerilor, vârstnicilor și personalului cu aptitudini modeste, migranților și minorităților etnice; 10 miliarde euro pentru a-i ajuta pe cei care înfruntă pauperitatea și excluderea socială și care au cele mai mari dificultăți în a reintra pe piața muncii. Iar 2 miliarde euro vor fi investite în îmbunătățirea administrației publice și a serviciilor.

Pentru a ameliora calitatea mediului, vor fi disponibile investiții în valoare de 105 miliarde euro. În multe din statele membre aparținând grupului UE-12, politica de coeziune finanțează investiții fundamentale de mare amploare, pentru a îmbunătăți infrastructura de mediu și pentru a ajuta țările respective să se conformeze legilor UE în domeniu. Letonia plănuiește să crească de la 9% la 62% procentul locuitorilor care beneficiază de servicii de gestionare a apelor reziduale. Nevoia atenuării impactului modificărilor climatice a devenit un element central al agendei politicilor europene. Vor fi disponibile investiții în valoare de 48 miliarde euro pentru a face față acestei noi provocări.

Acestea sunt angajamentele asumate de statele membre și de regiuni. Acum ele fac un pas înainte, trecând la selecția celor mai bune proiecte în domeniu. Obiective clare vor permite tuturor părților implicate să monitorizeze implementarea de-a lungul perioadei de programe.

Informații suplimentare referitoare la programele de coeziune sunt disponibile la:
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche_index_en.htm
(FEDR și Fondul de Coeziune)
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm
(programe ale FSE)

Sursa: Comisia Europeana

Vizualizări: 81