Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POR nu recomandă suspendarea contractelor finanțate în cadrul POR 2007-2013 aflate în perioada de durabilitate

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a transmis Organismelor Intermediare o adresă privind sprijinirea beneficiarilor proiectelor aflate în perioada de durabilitate finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, afectați de măsurile luate în urma declarării stării de urgență, inclusiv ca urmare a instituirii altor măsuri în contextul actual.

Conform art. 9 din contractul de finanțare – Obligațiile părților „Beneficiarul este obligat să informeze OI și AMPOR despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație. În urma analizei situației apărute, AM POR poate decide suspendarea/rezilierea Contractului cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.14 din prezentul Contract”.

Conform documentului, AMPOR nu recomandă suspendarea contractelor finanțate în cadrul POR 2007-2013, aflate în perioada de durabilitate.

Motive prezentate:

  • suspendarea contractelor de finanțare aflate în perioada de durabilitate ar conduce la decalări ale datelor de finalizare a acestei perioade
  • stadiul actual al Programului Operațional Regional 2007 – 2013, aflat în etapa de închidere
  • decalarea excesivă a termenului de finalizare a durabilității unor proiecte nu este de natură a maximiza valoarea adăugată și impactul realizării acestora, respectiv nu garantează eficiența, echitatea și efectul durabil al intervențiilor din fonduri, în conformitate cu scopul declarat în alineatul (61) din preambulul Regulamentului CE nr. 1083/2006, dar și
  • măsurile luate de AMPOR prin Instrucțiunea nr.145/23.03.2020, în ceea ce privește modalitatea de calcul a indicatorilor datorați de beneficiari în perioada de durabilitate, conform art.D), alin.1), 2) și 4), după cum urmează:
    • Calculul indicatorilor datorați de beneficiari în perioada de durabilitate a proiectelor, pentru anul 2020, se va face în favoarea beneficiarilor, având în vedere perioada pentru care aceștia nu și-au putut respecta obligațiile asumate prin contract, în funcție de specificul fiecărui indicator (ex:locuri de muncă create se va calcula similar numărului mediu de salariați, vizitatori/turiști/înnoptări se vor calcula utilizându-se ca referință lunile cu cei mai mulți turiști din anul precedent/anul în curs).
    • Pe măsură ce vor apărea situații particulare, calculul indicatorilor datorați de beneficiari în perioada de durabilitate a proiectelor se va stabili împreună cu AMPOR în funcție de specificul fiecărui indicator.
    • Cu toate acestea, OI-urile pot realiza vizitele ex-post de monitorizare la distanță, prin utilizarea de instrumente tehnice adecvate și în condițiile în care OI-urile își vor asuma în raportul de vizită ex-post că situația astfel constatată oferă asigurări suficiente asupra realității din teren.

Metoda de calcul menționată mai sus se aplică pentru toate tipurile de indicatori datorați de beneficiari în perioada de durabilitate a proiectelor din cadrul Programului Operațional 2007-2013.

Descarcă Adresa

Sursa: ADR Centru

Vizualizări: 154