Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

#COVID19 Propunerile CNIPMMR de regândire a programelor naţionale pentru IMM-uri și de înființare a unor fonduri de tip seed capital, equity și de micro-granturi şi micro-credite

Astăzi, în cadrul unei conferințe ce a avut loc în mediul online, Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România a prezentat un nou material al CNIPMMR, care pune accent pe soluții de ieșire din criza economică actuală.

Dat fiind faptul că președintele României a anunțat prelungirea stării de urgență cu o lună, vor exista consecințe și mai mari asupra economiei și a funcționării în ansamblu a societății românești, conform președintelui CNIPMMR.

Materialul propus de CNIPMMR este un prim pachet de măsuri pe această zonă a IMM-uri și nu numai, dar cu precădere pe IMM-uri, ce conține 22 de măsuri prioritare pentru relansarea economică a României.

Conform pachetului de măsuri, măsurile prioritare pentru lansarea economică presupun următoarele:

 • Investiții
  • Investiții în infrastructură – o autostradă în fiecare regiune istorică
   • Investițiile în infrastructura mare au un efect de antrenare a IMM-urilor, în calitate de subcontractori.
  • Susținerea de investiții în unități de producție strategice pentru societate (în fiecare regiune să existe minim o fabrică de materiale medicale și consumabile, minim un depozit multiproduse etc.)
   • Programul va avea ca efect principal susţinerea distribuţiei şi comercializării produselor IMM-urilor prin instituirea unei reţele de colectare în vederea distribuţiei produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari, cu implicarea financiară a fondurilor UE.
  • Planuri de investiții locale de lucrări publice pentru IMM-uri locale (infrastructura rutieră, trasee de utilitități – gaz, energie electrică etc)
   • Prin investițiile în infrastructura locală secundară vor fi susţinute IMM-urile care sunt prestatorii de servicii/furnizori de produse în cadrul acestor contracte, de obicei cu valoare mică în comparație cu marile proiecte de infrastructură şi condiţii de calificare mai accesibile.

Propunerea CNIPMMR cuprinde și un capitol adresat unor programe specifice IMM-urilor, după cum urmează:

 • Centre de resurse regionale pentru IMM-uri (Program finanțat prin POCA 2014-2020: dezvoltarea unei rețele de centre de suport pentru IMM-uri sau a mai multor centre regionale de acest gen, prin implicarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în calitate de beneficiar al unui proiect finanțat prin POCA 2014-2020, cu suport din partea unor parteneri relevanți (organizații patronale, asociații profesionale etc.).
 • Program național de susținere de parcuri industriale și a centrelor suport pentru IMM-uri
  • Dezvoltarea parcurilor industriale şi tehnologice a hub-urilor, incubatoarelor de afaceri, clusterelor, precum şi a unei infrastructuri de afaceri adecvate, prin instrumente specifice nevoilor IMM-urilor, cu surse de finanţare adecvate şi garanţii asociate, valorificând avantajele tehnice ale serviciilor societăţii digitale şi cooperând activ cu mediul universitar şi de cercetare, pentru exploatarea cunoştinţelor ştiinţifice şi valorificarea potenţialului creativ.

Conform președintelui CNIMMP, Consiliul a revenit cu o propunere, aceea a instituirii instituţiei mediatorului de credite pentru IMM-uri, ca urmare a perioadei post criză, unde foarte multe IMM-uri vor avea probleme cu creditarea sau cu creditele anterioare.

O altă propunere este Programul pentru accesul rapid la lichidităţi pentru IMM-uri ce are ca scop asigurarea unui capital de lucru rapid pentru microîntreprinderi cu precădere, cu o sumă de maximum 10.000 euro, bani care să poată fi folosiți pentru costurile principale ale unui întreprinzător (chirie, salarii, utilități etc.).

ROMANIA TECH NATION: Program național pentru susținerea transformării digitale a IMM-urilor

Propunerea CNIMMP este să fie susținute minimum 1.000 start-up-uri tehnologice în fiecare an din fonduri europene, transformarea digitală a IMM-urilor, precum și educarea în ceea ce înseamnă digitalizare.

Conform președintelui CNIMMP, este necesară regândirea programelor naţionale pentru IMM-uri pentru ieșirea din criză, respectiv:

 • Programul START-UP NATION ROMANIA pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
 • Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
 • Programului naţional multianual de microindustrializare
 • Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
 • Programul de internaţionalizare

O altă propunere venită din partea CNIMMP este înființarea a 3 fonduri de investiții, astfel:

 • Fond de tip seed capital din fonduri europene (POCU) prin care să fie susținute start-up-uri și spin off exclusiv în domeniul medical / IT / servicii suport pentru digitalizarea diverselor componente ale societății;
 • Fond de investiții de tip equity pentru participarea directă a statului în firme afectate de criză pentru a preveni preluarea ostilă pe piața de capital și investiții în unități de producție strategice;
 • Fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea meşteşugurilor şi serviciilor în mediul rural.

Măsuri sectoriale

 1. Program strategic de susținere a Centrelor de Depozitare, Colectare și Distribuție a produselor agro-alimentare românești
 2. Vouchere de vacanță pentru relansarea turismului românesc
  • Prin program, statul îşi propune să restituie, total sau parțial, sumele achitate ca avansuri de către turiștii care solicită acest lucru. Banii vor fi din fondurile europene destinate domeniilor afectate de COVID- 19, sub formă de bonuri de masă sau vouchere de vacanță pentru servicii turistice în România, valabile până la sfârșitul anului 2021.

În cadrul capitolului de Politici Publice, propunerile sunt sub forma unor programe, dar și ca o regândire a tipului de abordare pe care statul le-a avut în perioada antecriză.

Printre cele mai importante se numără:

 • Eliminarea taxelor parafiscale solicitate IMM-urilor de autorităţile publice

Aceste taxe care nu se constituie în venituri la bugetul de stat, sunt stabilite şi cerute pentru servicii prestate de diferite autorităţi publice centrale sau locale, pentru servicii care sunt prestate de regulă în regim de monopol (sau sunt încasate de instituții publice pentru diferite ONG declarate de interes public).

 • Program național de susținere a muncii flexibile și a reintegrării profesionale a persoanelor disponibilizate sau în somaj tehnic

Asigurarea cadrului legislativ privind politici de lucru flexibile.

Introducerea posibilităţii ca reducerea orelor de muncă plătite să se facă în combinație cu somaj tehnic.

 • Achizițiile publice centrale și locale să fie făcute cu respectarea principiului: minim 50% de la un IMM local

În cazul achizițiilor publice să fie preferate cu precădere produsele realizate în România. Să fie achiziționate de la mai mulți producători (care îndeplinesc același standard de calitate) pentru a consolida producția pe acel sector, a uniformiza producția din punct de vedere teritorial, a mării competivitatea, a încuraja creativitatea şi cercetarea, fapt care va conduce la creșterea calității produselor.

 • Promovarea investiţiilor şi a exporturilor româneşti în parteneriat public-privat
 • Îmbunătăţirea legislaţiei privind parteneriatul public-privat
 • Debirocratizare masivă
  • Niciunui întreprinzător să nu îi fie cerut un document pe care deja îl deţine o altă autoritate a statului.

Descarcă setul de măsuri

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: CNIPMMR

Vizualizări: 434